Įgyvendinamas projektas „Nauji gebėjimai – naujos galimybės“

2019-01-10 09:45:36

Nuo 2018 m. gruodžio Utenos kolegija įgyvendina projektą „Nauji gebėjimai – naujos galimybės“  (projekto Nr.  08.6.1-ESFA-V-911-20-0007).

Atsižvelgiant į Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją, Utenos kolegija parengė paraišką ir gavo finansavimą projektui, kuriuo siekiama padidinti neaktyvių darbingų asmenų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje, ugdant komunikacinius ir skaitmeninius įgūdžius. Dalis Utenos miesto darbingų neaktyvių asmenų turi  ribotas galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje, nes stokoja darbo rinkai reikalingų komunikacinių ir skaitmeninių gebėjimų. Verslo įmonės ir viešasis sektorius masiškai diegia įvairius skaitmeninius sprendimus, kelia didelius reikalavimus darbuotojų komunikaciniams gebėjimams, todėl dėl nepakankamų gebėjimų gyventojams kyla įsidarbinimo problemų. Utenos miesto VVG 2016-2022 vietos plėtros strategijoje kaip viena tobulintinų sričių įvardinta ir savanoriška veikla. Utenos miesto bendruomenės nariai į savanorystę aktyviai neįsitraukia, nes dažniausiai nežino, kaip tą daryti, turi nedaug tiesioginių kontaktų su savanoriais. Savanorystės idėjų plėtojimui projekto veiklų įgyvendinimui pasirinktas partneris – Neformalaus ugdymo centras, kuris vienija jaunimo veikloje sukaupusius patirtį bei neformaliuoju ugdymu užsiimančius žmones, skatina savanoriškas veiklas.

Numatyta, kad projekto dalyviams vyks mokymai grupėse  ir individualios konsultacijos, užduotims atlikti bus naudojamos naujos technologijos. Partnerio parengti savanoriai padės dalyviams per mokymus, bendraudami skatins įsitraukti ateity į savanorišką veiklą. Šio projekto vykdymo metu tikslinga savanorių veikla prisidės prie teigiamų pokyčių bendruomenėje, didinant nedirbančių miesto gyventojų užimtumą.

Siekiami projekto rezultatai – mokymų dalyviai patobulins gebėjimą komunikuoti raštu ir žodžiu įsidarbinant, išmoks tinkamai parengti savo CV ir motyvacinį laišką, dalyvauti darbo pokalbyje, dalykinės komunikacijos gebėjimus panaudos ir vėliau profesinėje veikloje. Įgyti skaitmeniniai įgūdžiai leis jiems tikslingai ieškoti informacijos internete ir duomenų bazėse, bendrauti skaitmeninių technologijų pagalba. Suformuotos savarankiško mokymosi nuostatos leis ateity savarankiškai tobulėti ir ieškoti palankiausių galimybių tapti aktyviu darbo rinkos dalyviu.

Projekto rezultatai prisidės prie Utenos miesto Vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Patobulinti komunikaciniai ir skaitmeniniai įgūdžiai atvers Utenos miesto bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems gyventojams naujas įsidarbinimo galimybes, padidės užimtumas, o tai savo ruožtu padės kurti tvarią ekonomiką. Projekto rezultatais naudosis Utenos miesto bendruomenės asmenys.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė - 2018-12-19 / 2020-02-19.

Projekto vadovė Dalia Stunžėnienė, Projektų valdymo skyriaus specialistė.

Informavimas apie projektą. Plakatas

Kvietimas į mokymus

Informavimas spaudoje

Pasiekti projekto rezultatai

                      

Parodoje – miesto architektūros įkvėptos nuotraukos

Rugsėjo 29 d. 11.00 val. Utenos kolegijos Koridoriaus galerijoje M-7 atidaroma Teisės studijų programos III-io kurso stu...

Skaityti plačiau

Svečiams iš Ispanijos pristatytas neformalusis švietimas ir tarptautiniai projektai

Rugsėjo 21 d. Utenos kolegijoje lankėsi Ispanijos Valensijos miesto švietimo skyriaus ir Utenos švietimo c...

Skaityti plačiau

Skaitmeninė realybė mokant užsienio kalbų

Rugsėjo 19-20 dienomis Utenos kolegijoje vyko 4-asis tarptautinio projekto „Skaitmeninė realybė mokant medicinos s...

Skaityti plačiau

Bendrų idėjų paieška Erasmus+ kontaktiniame seminare Taline

Verslo ir technologijų fakulteto dekanė dr. V. Bartkutė-Norkūnienė rugsėjo 19-22 d. dalyvauja Erasmus+ kontaktiniame sem...

Skaityti plačiau