Verslas irgi turi skonį

2019-01-15

Nuo 2018 m. gruodžio Utenos kolegija įgyvendina projektą „Verslo degustacija“  (projekto Nr.  08.6.1-ESFA-V-911-20-0008).

Projektas skirtas darbingiems, ne vyresniems kaip 29 m. amžiaus Utenos miesto gyventojams, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys arba bedarbiai.

Projekto tikslas - didinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių darbingų jaunų asmenų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje ugdant verslumo įgūdžius ir pasirenkant užimtumui didinti skirtas iniciatyvas. Projektu siekiama padidinti tikslinės grupės galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje, suteikiant naujus profesinius įgūdžius, kitus reikalingus įgūdžius, ypač praktinius, didinti motyvaciją įsitraukti į darbo rinką reklamos ir rinkodaros, administravimo ir vykdomųjų sekretorių, verslo paslaugų vadybininkų, pardavimo atstovų, pirkimo specialistų pozicijose bei imtis veiklos savanoriškoje veikloje.

Tikslinės grupės naujų profesinių bei praktinių įgūdžių įgijimas vyks modernioje profesinių ir praktinių įgūdžių įgijimo erdvėje, edukacijų ir praktikų metu įmonėse.  Projekto veiklos organizuojamos taip, kad bedarbis ar ekonomiškai neaktyvus asmuo  išbandytų save kelių veiklų iniciatyvoje „Verslo degustacija“ ir taip įsitrauktų į Utenos miesto darbo rinką. Įvairių renginių metu bus organizuojami susitikimai su verslininkais, žinomais žmonėmis, vedami mokymai ir konsultacijos, organizuojamos edukacijos įmonėse.

Projekto veiklas, susietas su savanorystės skatinimu, įgyvendina projekto partneris - Neformalaus ugdymo centras. Projekte dalyvaus ne mažiau kaip 60 asmenų, iš kurių nemaža dalis įsidarbins Utenos mieste esančiose įmonėse arba, įgiję profesinių ir praktinių įgūdžių, praktinės veiklos, realizuos veiklas ir patys sau susikurs darbo vietas. Taip bus prisidėta prie Utenos miesto veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos produkto rodiklio ir jo kiekybinio pokyčio pasiekimo - jaunų (iki 29 m. ) bedarbių skaičiaus sumažėjimo.

Projektas parengtas atsižvelgiant į Utenos miesto veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją, kuria siekiama pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją. Įgyvendinus projektą, kurio veiklose dalyvaus 60 asmenų, nemaža dalis įsidarbins Utenos mieste esančiose įmonėse arba, gavę žinių ir profesinių bei praktinių įgūdžių reikalingų darbo rinkai vietų kūrimą, individualią veiklą, turėdami realių pavyzdžių, patys susikurs darbo vietas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė - 2018-12-20 / 2020-06-20.

Projekto vadovė Vaida Steponėnienė, Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja. Norinčius dalyvauti projekte prašome kreiptis tel. 8 967 9077 43;  el. p. karjeroscentras@utenos-kolegija.lt

Projekto baneris

Projekto lankstinukas

Projekto plakatas

Straipsnis apie projektą

Veiklų akimirkos