2019 Nr. 2

Mokslo darbų žurnalo „Įžvalgos“ 2019 Nr. 2

Straipsniai rengti 2019 m.

Publikuota 2020-03-10


Pradžios puslapiai

Redaktorių kolegija ir turinys

Editorial Board and Table of Contents

Straipsniai

Gintautas Kutka

Ekonominiai ir aplinkos uždaviniai krovinių sektoriui

Economical and environmental challenges for the shipping sector

Vilma Gegužienė, Eimantas Kamienas, Liuda Maciukevičienė

Vilniaus regiono smulkaus ir vidutinio verslo įmonių verslo procesų valdymo tobulinimas

Improvement of business process management of small and medium-sized business enterprises in Vilnius region

Raimundas Čepukas

Pagrindinių ekologinių ir antropogeninių rodiklių kaita 1992–2017 metų laikotarpyje

The change of key ecological and anthropogenic indicators between the years 1992 and 2017

Edmundas Vaitiekus

Lietuvos regionų darni plėtra

Sustainable development of Lithuanian regions

Loreta Žulpienė, Ieva Jakūbauskė, Ramunė Raustytė

Estetinė moters veido bruožų korekcija naudojant dekoratyvinę kosmetiką

Aesthetic correction of woman’s face features by applying makeup

Danguolė Šakalytė

Simuliacijos ir įrodymais grįstos praktikos vaidmuo užtikrinant kokybišką klinikinio mokymo patirtį slaugos studentams

The role of simulation and evidence based practice in providing quality clinical educational experiences for the nursing student

Elida Aršavskienė

Pedagogų pasirengimas atpažinti rašymo sutrikimus

Teachers’ preparation to recognize writing disorders

Jūratė Urbonienė, Donatas Bukelis

Lean metodologijos taikymas identifikuojant sprendimus utenos kolegijos it studentų baigiamųjų darbų analitinės dalies kokybei gerinti

Use of Lean methodology identifying solutions for improving the quality of utena university of applied sciences students final work's analysis chapter

Jūratė Urbonienė, Vitalija Bartuševičienė, Rūta Puidokaitė - Savickienė

Studijuojančiųjų poreikiai e. studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose

Students' needs for e-studies in higher education institutions of Lithuania

Kristina Paulauskaitė-Žalėnė, Augustė Gražinė

Akių spalvinės gamos išryškinimas atliekant proginį makiažą

Highlighting the eye colour for occasional make–up

Inga Jakštonienė, Nijolė Rukštelienė, Vaida Bartkutė-Norkūnienė

Atliekų rūšiavimas ir tvarkymas Utenos rajone: Gyventojų nuomonės tyrimas

Waste sorting and handling in Utena district: Research of residents opinion

Daiva Petrėnaitė

Tos pačios lyties santuokos su užsieniečiu pripažinimo problematika: Atvejo analizė dėl leidimo gyventi Lietuvoje suteikimo

Problems of recognition of the same sex marriage: A case study on the granting of a residence permit in Lithuania