2021 Nr. 2

Mokslo darbų žurnalo „Įžvalgos“ 2021 Nr. 2

Jaunųjų tyrėjų darbai


Pradžia

Redaktorių kolegija ir turinys

Editorial Board and Table of Contents

Saugi ir sveika aplinka

Erika Čirūnaitė, Indrė Juodelytė, Nijolė Rukštelienė

Žalio pieno, tiekiamo Anykščių ir Utenos miestų gyventojams, kokybės tyrimas nustatant bendrą bakterijų skaičių

Quality testing for total bacterial count of raw milk supplied to the inhabitants of Anykščiai and Utena towns

Renata Geštautaitė, Jurgita Daubarienė

Ekologiškų paslaugų vystymo poreikis viešbučiuose

The need for the development of ecological services in hotels

Radvilė Janušauskaitė, Albina Vaičiulevičienė.

Prekybos centre esančių krepšelių ir vežimėlių rankenų mikrobinio užterštumo bei pirkėjų elgsenos laikantis rankų higienos vertinimas

Microbiological contamination of shopping baskets and trolleys and evaluation of customer hand hygiene

Ligita Laucytė, Gražina Stasiulionienė.

Vietinio maisto vartojimas Utenos rajone

Local food consumption in Utena district

Ingrida Pliopaitė-Bataitienė, Gabija Uselytė.

Radono turinio aktyvumo darbo vietose, įrengtose pastatų rūsiuose tyrimas

Study of radon content activity in workplaces located in basements of buildings

Inovatyvių technologijų panaudojimas

Chirra Akanksha, O. Ryzhov, O. Strakhova

Dirbtinio intelekto technologijos pacientų sveikatos stebėjimo srityje

Artificial intelligence technologies in patient's health monitoring

Žmogaus gerovė ir socialinė atsakomybė

Toma Šaltytė, Lukrecija Trumpaitė, Sandra Jakštienė.

Lietuvos verslo mokesčių analizė

Lithuanian business taxes analysis

Socialinis darbas ir sveikata

Julija Semjonova, Janis Ositis

Skiepijimas ir abejonės dėl skiepų, farmacijos specialisto vaidmuo sveikatos priežiūroje

Vaccination and vaccine hesitancy, the role of a pharmaceutical specialist in the health care

Kasani Samhitha, O. Strakhova, O. Ryzhov

Elektroodos charakteristikos ir žmogaus funkcinės būklės stebėjimas

Electroskin characteristics and monitoring human's functional state