2021 Nr. 1

Mokslo darbų žurnalo „Įžvalgos“ 2021 Nr. 1

Mokslo darbai


Pradžia

Redaktorių kolegija ir turinys

Editorial Board and Table of Contents

Danguolė Baltrūnaitė, Danutė Jakštienė, Jadvyga Voišnis

COVID-19 pandemijos iššūkiai svetingumo verslui

COVID-19 pandemic challenges in the hospitality business

Eglė Pavilonytė, Juana Barkauskienė

All-On-4 dantų sistemą turinčių pacientų burnos higienos vertinimas

Evaluation of oral hygiene of patients with an All-On-4 dental system

Jurgita Daubarienė

Virtualaus turizmo vystymo ypatumai

Peculiarities of the development of virtual tourism

Laimonas Kairiūkštis

Safyro padėkliukų naudojamų LED gamyboje pjovimo proceso kokybės užtikrinimas

The quality assurance of the sapphire wafers cutting process

Raimundas Jurka, Eglė Jurkienė

Kankinimai: Universalios baudžiamosios jurisdikcijos taikymo perspektyva

Torture: The application prospects of universal criminal jurisdiction

Rolandas Kazlauskas, Renata Rutkauskaitė

Mokinių fizinio aktyvumo, artimiausios socialinės aplinkos bei šeimos mitybos įpročių tarpusavio sąsajos

Relationships between students' physical activity, immediate social environment and family eating habits