2022 Nr. 2

Mokslo darbų žurnalo „Įžvalgos“ 2022 Nr. 2


Pradžia

Redaktorių kolegija ir turinys

Editorial Board and Table of Contents

Mokslo darbai

Gintarė Safronova, Ingrida Pliopaitė Bataitienė

Šulinio vandens kokybės rodikliai ir jų tyrimas

Well Water Quality Indicators and Their Investigation

Ugnė Šinkūnaitė, Ramutė Narkūnienė

Tamsiojo turizmo maršruto kūrimo galimybės Utenos rajone

Development Of a Dark Tourism Route in the Utena District

Jurgita Kostikienė, Aliona Čeponienė, Sandra Jakštienė

Visuomenės senėjimo iššūkiai „sidabrinės“ ekonomikos kontekste

The Challenges of an Aging Society in the Context of the "Silver" Economy

Agota Meištaitė, Aleksandras Patapas

Socialinės atsakomybės vertinimas viešajame sektoriuje

Assessment of Social Responsibility in the Public Sector

Jolanta Žuromskienė, Vitalija Bartuševičienė

Sociokultūrinės veiklos poveikis kaimiškoje seniūnijoje sprendžiant COVID-19 pandemijos sukeltas problemas

The Impact of Socio-Cultural Activities in the Rural Eldership on the Problems Caused By the COVID-19 Pandemic