2022 Nr. 1

Mokslo darbų žurnalo „Įžvalgos“ 2022 Nr. 1


Pradžia

Redaktorių kolegija ir turinys

Editorial Board and Table of Contents

Mokslo darbai

Jūratė Aksomitienė, Rūta Meištė, Justinas Gruodis

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių utilizavimo situacija Lietuvoje

Situation of Utilization of Unsuitable Vehicles Disposal in Lithuania

Inga Breitmozerė

Projekto įgyvendinimas keičiant drabužių konstravimo metodiką įmonėje „AB Utenos trikotažas“

Implementation of the Project by Changing Pattern Making Methodology in AB Utenos Trikotažas

Liucija Ramunė Palinauskienė, Vitalija Rakauskienė

COVID-19 pandemijos poveikis slaugos studentų psichikos sveikatai

Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Nursing Students

Inga Jakštonienė, Nijolė Rukštelienė, Ingrida Pliopaitė Bataitienė

Utenos miesto žaliųjų plotų (želdynų) tvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams: gyventojų nuomonės tyrimas

Management and Customization of Green Areas (Gardens) to Public Needs In Utena City: Public Opinion Survey

Asta Dičienė, Vitalija Bartuševičienė

Iš emigracijos grįžusių vaikų mokymosi problemų analizė

Analysis of Learning Problems of Children Returning from Emigration

Rasa Malakauskienė, Živilė Kilbauskienė

Aromaterapinės anticeliulitinės procedūros poveikis celiulito paveiktai odai

The Effect of Aromatherapy Anticellulite Procedure for Cellulite Skin