utenos-kolegija.lt

Burnos priežiūros kryptis akredituota maksimaliam 7 metų laikotarpiui

Burnos priežiūros kryptis akredituota maksimaliam 7 metų laikotarpiui

2020 m. gruodžio 10 d. vyko tarptautinis Utenos kolegijos Burnos priežiūros krypties studijų išorinis vertinimas. 2021 m. balandžio 30 d.  Studijų kokybės vertinimo centras, vadovaudamasis ekspertų parengtomis krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, priėmė sprendimą Utenos kolegijos Burnos priežiūros studijų kryptį akredituoti 7 metams.  

Išorinio vertinimo metu ekspertai studijų kryptį vertino pagal šias sritis: Studijų tikslai, rezultatai ir turinys; Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos; Studentų priėmimas ir parama; Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas; Dėstytojai; Studijų materialieji ištekliai; Studijų kokybės valdymas ir viešinimas. Visos sritys įvertintos teigiamai, pateiktos rekomendacijos tolimesniam jų tobulinimui. Gautas įvertinimas rodo, kad Utenos kolegijos Burnos priežiūros krypties studijų programos atitinka ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinius kokybės reikalavimus.

Burnos priežiūros studijų kryptis priklauso Sveikatos mokslų studijų krypčių grupei ir yra viena iš unikaliausių ir svarbiausių šioje grupėje Utenos kolegijoje. Kolegijoje vykdomos trys Burnos priežiūros studijų krypties programos: Burnos higiena, Odontologinė priežiūra ir Dantų technologija. Kolegija pirmoji Lietuvoje (1995 m.) pradėjo įgyvendinti gydytojo odontologo padėjėjo programą, kurios pagrindu buvo sukurta Odontologinės priežiūros studijų programa. Dantų technikai kolegijoje rengiami nuo 1991 m. - šįmet minimas Dantų technologijos studijų programos 30 metų jubiliejus. Pati jauniausia - Burnos higienos studijų programa, kuri įgyvendinama nuo 2008 m., tačiau nė kiek nenusileidžianti populiarumu tarp stojančiųjų. Kolegijoje parengti burnos priežiūros specialistai yra paklausūs darbo rinkoje, ypač didelis gydytojo odontologo padėjėjų poreikis. Studentai, studijuojantys Odontologinę priežiūrą, jau studijų metu gauna darbo pasiūlymus.

Visiems nuoširdžiai dėkojame už rezultatyvią partnerystę: studentams, absolventams, darbdaviams, profesinėms asociacijoms, užsienio šalių partneriams, kitoms aukštosioms mokykloms, prisidėjusiems prie mūsų veiklos rezultatų ir maksimalaus ekspertų įvertinimo.

Medicinos fakulteto dekanė Danguolė Šakalytė