Laisvai prieinamos duomenų bazės

Laisvai prieinamos duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas

Aprašymas

BASE

Viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė

1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių temomis: istorija, filologija, filosofija, religija, politika, teisė, edukologija, ekonomika ir kt.

CiteSeerX

Kompiuterijos ir informatikos el. biblioteka ir paieškos sistema.

Cogprints

Straipsnių archyvas temomis: biologija, kompiuterija, elektroninės leidyba, kalbotyra, medicina, filosofija, psichologija.

Directory of Open Access Books (DOAB)

Atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės elektroninės knygos.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Atvirosios prieigos mokslinių žurnalų katalogas.

Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR

Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras

Electronic Journals Library

Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta elektroninė žurnalų biblioteka.

Electronic Library of Mathematics

Matematika. Visatekstė.

eLIBRARY.RU

Mokslinė elektroninė biblioteka, siūlanti prieigą prie laisvos prieigos žurnalų rusų kalba. Prisiregistravusiems vartotojams prieinamas visas straipsnio tekstas.

ePaveldas: Bibliotekos – Muziejai – Archyvai

Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, talpinantis per 3 mln. 605 tūkst. skaitmenintų puslapių originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių, taip pat kitų itin vertingų, didelę istorinę vertę turinčių dokumentų.

EServer

Humanitarinių mokslų elektroniniai ištekliai.

EuroDocs

Nuorodos į Europos politinės, ekonominės, socialinės ir kultūros istorijos dokumentus.

Europeana

Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų.

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų bazė

Visatekstė teisinių dokumentų duomenų bazė.

Europos Sajungos teisės aktų duomenų bazė

Europos Sąjungos teisės aktai.

Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų duomenų bazė

Duomenų bazę pildo Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

EUR-Lex

Europos Sąjungos teisės portalas (informacija yra ir lietuvių kalba): sutartys, antriniai teisės aktai, Europos Teisingumo Teismo sprendimai, Europos Parlamento svarstomi klausimai ir pan.

FreeFullPDF

Atvirosios prieigos mokslinių išteklių paieškos sistema.

Google Books

Elektroninių knygų paieškos sistema.

Google Scholar

Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.

HathiTrust Digital Library

Skaitmeninė biblioteka, jungianti JAV universitetų bibliotekų išteklius.

HighWire Press

Visateksčių mokslinių žurnalų archyvas. Dauguma laisvos prieigos leidinių turi embargo periodą.

IMF eLibrary

Tarptautinio valiutos fondo periodiniai leidiniai, knygos, studijos, statistiniai leidiniai makroekonomikos, globalizacijos, prekybos, demografijos, besivystančių rinkų, skurdo mažinimo ir kt. temomis.

Infolaw

Didžiosios Britanijos interneto svetainių teisės temomis elektroninė biblioteka.

Lituanistika

Tarptautinė mokslinė duomenų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

MRU leidyklos elektroninės knygos

Humanitarinių ir socialinių mokslų elektroninės knygos: vadovėliai ir kt. mokomosios priemonės bei monografijos lietuvių kalba.

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

Lietuvos ir su Lietuva susijusių serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, tęstinių leidinių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų, garso įrašų, elektroninių išteklių sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai.

The Oxford Text Archive

Ištekliai pateikiami 25 kalbomis. Tekstai yra laisvai prieinami ir gali būti atsiųsti įvairiais formatais. Kai kuriems dokumentams vartotojas turi gauti sutikimą.

Project Euclid

Matematikos, taikomosios matematikos, kompiuterijos, logikos, matematinės fizikos, statistikos ir tikimybių teorijos ištekliai. 70 proc. mokslinės literatūros yra laisvai prieinama.

Psych Web

Nuorodos į įvairias psichologijos sritis, temines knygas ir žurnalus, paslaugas, mokslinius tyrinėjimus ir kt.

PubMed Central

National Library of Medicine (JAV) biomedicinos ir fizinių mokslų visateksčių žurnalų archyvas.

PubMed Medline

National Library of Medicine (JAV) duomenų bazė, kurioje yra apie 28 mln įrašų.

RePEc (Research Papers in Economics)

Ekonomikos bibliografinė duomenų bazė. Visas straipsnio tekstas prieinamas laisvai prieinamose arba prenumeruojamose duomenų bazėse.

SciCentral: gateway to the best scientific research news sources

Apdovanojimais įvertinta svetainė įvairių sričių specialistams.

ScienceResearch.com

Mokslinės informacijos paieškos sistema.

Voice of the Shuttle

Kalifornijos universiteto (JAV) parengta humanitarinių, socialinių mokslų elektroninių išteklių duomenų bazė.

The World Bank Open Knowledge Repository

Atviros prieigos talpyklos elektroniniai ištekliai: visateksčiai straipsniai, knygos, ataskaitos, studijos ir kt.

World Digital Library

Skaitmeniniame archyve pateikiami rankraščiai, knygos, žurnalai, žemėlapiai, fotografijos, filmai, muzikos kūriniai iš pasaulio bibliotekų ir archyvų fondų.

World Library of Science

Elektroninis išteklius, suteikiantis galimybes susipažinti su naujausia mokslo informacija ir dalyvauti mokslinės bendruomenės diskusijose.

WorldWideScience.org

Nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.

WWW Virtual Library

Viena seniausių elektroninių bibliotekų, pradėta  organizuoti 1991 m. www bei html kūrėjo Tim Berners-Lee.