Fakulteto istorija

1954 m. rugpjūčio 9 d., vykdant LTSR Sveikatos Apsaugos Ministerijos įsakymą Nr. 1253-K, Respublikinė Kauno laborantų mokykla buvo reorganizuota į Respublikinę Utenos medicinos mokyklą, kuri įsikūrė pastate adresu Stoties g. 10. 1956 m. mokyklą baigė pirmoji medicinos felčerių laida, o 1958 m. pradėtos ruošti medicinos seserys.

1991 m. Utenos medicinos mokykla pervadinta Utenos aukštesniąją medicinos mokykla, kurioje be medicinos seserų ir medicinos felčerių programų, buvo įkurtos naujos specialybės - socialinių darbuotojų ir dantų technikų. 1993 m. buvo įkurtas Socialinio darbo neakivaizdinis skyrius, kuriame studijavo vaikų globos namų, vaikų teisių apsaugos tarnybų, specialiųjų mokyklų internatų specialistai bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.

1994 m. rugsėjo mėn. 30 d. mokykla persikėlė į naujas patalpas Utenio a. 2, kuriose ir iki šiol įsikūręs Medicinos fakultetas. Buvo pagerintos darbo ir studijų sąlygos, įkurtos modernios medicinos seserų rengimo auditorijos, dantų technikos ir gydytojo odontologo padėjėjų laboratorijos.

1995 m. mokykloje įkurtas naujas užsienio kalbų skyrius, kuriame iki 1998 m. buvo ruošiami pagrindinės mokyklos mokytojai. Tais pačiais metais pradėti rengti nauji specialistai Lietuvoje - ergoterapeuto padėjėjai ir gydytojo odontologo padėjėjai.

1996 m. mokykla, laimėjusi konkursą, tapo pilotine mokykla Sveikatos ir socialinio darbo grupėje PHARE programoje. Rengiamos naujos Socialinio darbo ir Medicinos seserų studijų programos.

1999 m., įgyvendinant PHARE Aukštojo mokslo reformos programos Aukštesniųjų studijų kokybės užtikrinimo paprogramos uždavinius, buvo atrenkamos mokyklos, dalyvausiančios kokybės užtikrinimo sistemos kūrimo eksperimente. Buvo atrinktos Utenos aukštesniosios medicinos bei verslo mokyklos, kurioms susijungus, 2000 m. buvo įkurta Utenos kolegija ir Aukštesnioji medicinos mokykla tapo Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakultetu.

Nuo 2000 m. pradėti rengti socialiniai pedagogai, o nuo 2002 m. pradėti ruošti kineziterapeutai. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pradėta realizuoti nauja Burnos higienistų programa ir tais pačiais metais spalio 10 d. buvo atidarytas modernizuotas, pasinaudojant Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, Utenos kolegijos Burnos priežiūros specialistų mokymo centras.
Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. pradėta realizuoti nauja Kosmetologijos studijų programa, naujai įrengtame Kosmetologijos centre.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. Utenos kolegijos Akademinės tarybos sprendimu, siūlant Fakulteto tarybai, Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakulteto pavadinimas pakeistas į Medicinos fakultetą.

Šiuo metu fakultete realizuojamos 7 studijų programos, o per daugiau kaip 60 metų parengta per 10000 sveikatos priežiūros, socialinio darbo ir pedagogikos specialistų.

Fakulteto vadovai

Pirmasis mokyklos vadovas Povilas Laucius (vadovavimo laikotarpis: 1954 – 1966 m.) 1954 m. mokyklos direktorius Povilas Laucius subūrė kolektyvą iš 6 etatinių darbuotojų. Aktyvus buvo mokyklos gyvenimas: organizuojamos medicinos mokyklų mokinių mokslinės konferencijos, jaunųjų specialistų priėmimo dienos, medicinos darbuotojų dienos minėjimai, laidų susitikimai, kelionės bei kitos veiklos.

1966 metais direktore buvo paskirta Vida Bubokaitė-Joneliūnienė (vadovavimo laikotarpis: 1966 - 1975 m.), ką tik baigusi Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą.

Vėliau mokyklos vadovais buvo Henrikas Ramanauskas ( vadovavimo laikotarpis: 1975 – 1990 m.), dr. Angelė Kaušylienė (vadovavimo laikotarpis: 1990 – 2006 m.). dr. A. Kaušylienės vadovavimo laikotarpiu mokykla persikėlė į naujas patalpas, suaktyvėjo projektinė veikla, kūrėsi naujos mokymo programos, keitėsi mokyklos statusas.

Nuo 2006 – 2008 m. fakultetui vadovavo Regina Šilinskienė, o nuo 2008 iki 2018 m. - dabartinis kolegijos direktorius dr. Raimundas Čepukas. dr. R. Čepuko vadovavimo metu fakultete buvo įkurtas Kosmetologijos centras, pradėtas rengti Slaugos simuliacinis centras. Pradėtos diegti išmanosios technologijos burnos priežiūros krypties studijų programose.

2018 - 2019 m. fakultetui vadovavo Zita Zajančkauskienė.

Nuo 2019 m. fakultetui vadovauja Danguolė Šakalytė.

Nepaisant fakulteto pavadinimų ir vadovų kaitos, fakulteto misija išliko ta pati - užtikrinti kokybiškas studijas.