utenos-kolegija.lt

1954 m. rugpjūčio 9 d., vykdant LTSR Sveikatos Apsaugos Ministerijos įsakymą Nr. 1253-K, Respublikinė Kauno laborantų mokykla buvo reorganizuota į Respublikinę Utenos medicinos mokyklą. Mokykla įsikūrė pastate, esančiame Stoties g. 10.
1956 m. mokyklą baigė pirmoji medicinos felčerių laida, o 1958 m. pradėtos ruošti medicinos seserys.

1991 m. vykdant profesinio rengimo reformą, medicinos mokykla reorganizuota į Utenos aukštesniąją medicinos mokyklą, kurioje be medicinos seserų ir medicinos felčerių programų, buvo įkurtos naujos specialybės - socialinių darbuotojų ir dantų technikų. 1993 m. buvo įkurtas Socialinio darbo neakivaizdinis skyrius, kuriame studijavo vaikų globos namų, vaikų teisių apsaugos tarnybų, specialiųjų mokyklų internatų specialistai bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.

1994 m. rugsėjo mėn. 30 d. mokykla persikėlė į naujas ir pagerintas mokymo sąlygas Utenio a. 2, kuriose ir iki šiol įsikūręs Medicinos fakultetas. 1995 m. mokykloje įkurtas naujas užsienio kalbų skyrius, kuriame iki 1998 m. buvo ruošiami pagrindinės mokyklos mokytojai. Tais pačiais metais pradėti rengti nauji specialistai Lietuvoje - ergoterapeuto padėjėjai ir gydytojo odontologo padėjėjai. 1996 m. mokykla, laimėjusi konkursą, tapo pilotine mokykla Sveikatos ir socialinio darbo grupėje PHARE programoje. Rengiamos naujos Socialinio darbo ir Medicinos seserų studijų programos.

1999 m., įgyvendinant PHARE Aukštojo mokslo reformos programos Aukštesniųjų studijų kokybės užtikrinimo paprogramos uždavinius, buvo atrenkamos mokyklos, dalyvausiančios kokybės užtikrinimo sistemos kūrimo eksperimente. Buvo atrinktos Utenos aukštesniosios medicinos bei verslo mokyklos, kurioms susijungus, 2000 m. buvo įkurta Utenos kolegija. Aukštesnioji medicinos mokykla tapo Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakultetu.

2000 m. pradėti rengti socialiniai pedagogai, o 2002 m. pradėti ruošti kineziterapeutai. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pradėta realizuoti nauja Burnos higienistų programa. 2008 m. spalio 10 d. buvo atidarytas modernizuotas, pasinaudojant Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, Utenos kolegijos Burnos priežiūros specialistų mokymo centras.
Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. pradėta realizuoti nauja Kosmetologijos studijų programa.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. Utenos kolegijos Akademinės tarybos sprendimu, siūlant Fakulteto tarybai, Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakulteto pavadinimas pakeistas į Medicinos fakultetą.

Šiuo metu fakultete realizuojamos 8 studijų programos, o daugiau nei per 65 metus parengta virš 9000 specialistų.

Fakulteto vadovai
1954 – 1966 m. Povilas Laucius
1966 – 1975 m. Vida Bubokaitė – Joneliūnienė
1975 – 1990 m. Henrikas Ramanauskas
1990 – 2006 m. dr. Angelė Kaušylienė
2006 – 2008 m. Regina Šilinskienė
2008 – 2018 m. dr. Raimundas Čepukas
2018 - 2019 m. Zita Zajančkauskienė

Šiuo metu fakultetui vadovauja Danguolė Šakalytė.