utenos-kolegija.lt

Fakulteto tarybos pirmininkas - Egidijus Gečiauskas, Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorius.

Fakulteto tarybos sekretorė - Zita Ribokienė, Socialinės gerovės katedros lektorė.

Fakulteto tarybos nariai:

Antanas Bagočiūnas, DT-19 akademinės grupės studentas;

Arūnas Kanapeckas, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorius;

Vaida Kerulienė, Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorė;

Rasa MalakauskienėSveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorė;

Paulius ŠakalisSlaugos ir burnos priežiūros katedros lektorius;

Danguolė Šakalytė, Medicinos fakulteto dekanė, Fakulteto tarybos narė pagal pareigas;

Ramunė Ubeikienė, Socialinės gerovės katedros lektorė.