Karjeros ir komunikacijos skyrius

Kontaktai

Karjeros ir komunikacijos skyrius padeda kolegijos studentui planuoti savo karjerą besikeičiančioje darbo rinkoje ir sėkmingai joje integruotis. Skyriuje kaupiama informacija  apie situaciją darbo rinkoje,  studentams teikiama informacija apie įsidarbinimo galimybes pagal atitinkamas studijų programas, skelbiamos laisvos darbo vietos, organizuojami  su studentų karjera bei įsidarbinimu susiję renginiai. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, Studentų atstovybe, kolegijos katedromis organizuojamos karjeros dienos ar kiti projektai. Kartu su studentais vykstama į studijų parodas, karjeros dienos, organizuojamos atvirų durų dienos.

Karjeros ir komunikacijos skyriaus funkcijos:

  1. Vykdo neformalią šviečiamąją veiklą kolegijos studentams, organizuoja individualias konsultacijas ir seminarus karjeros planavimo klausimais.
  2. Organizuoja renginius bei vykdo projektus, susijusius su kolegijos studentų bei absolventų integracija į darbo rinką.
  3. Skatina kolegijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimą.
  4. Rengia, koordinuoja, teikia ir sistemina žiniasklaidos priemonėms oficialią informaciją apie Kolegijos veiklą.

Skyriaus teikiamos paslaugos

Studentams:

Organizuoja individualias konsultacijas darbo dokumentų rengimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo klausimais, mokymus, kaip susiplanuoti karjerą, prisistatyti darbdaviui, efektyviai bendrauti.

Moksleiviams ir mokytojams:

Informuojama apie kolegijos studijų programas, stojimo ir mokymosi sąlygas, pateikiama vaizdinės informacijos, padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, organizuojamos išvykos į mokyklas, vedamos profesinės krypties pamokos, pagal poreikį einama į klasės valandėles.

Darbdaviams:

Organizuoja renginius bei vykdo projektus, susijusius su kolegijos studentų bei absolventų integracija į darbo rinką, padeda darbdaviams rasti reikalingus darbuotojus, viešai skelbia įsidarbinimo informaciją.

Adresas

Maironio g. 7, 17 kab.
Utenos kolegija
Tel.nr.: 0 389 51662, 0 679 07743
El.paštas: karjeroscentras@utenos-kolegija.lt

Skyriaus informacija

2023 m. Utenos kolegijos absolventų įsidarbinimo duomenys

2022 m. Utenos kolegijos absolventų įsidarbinimo duomenys

2011-2021 m. Utenos kolegijos absolventų įsidarbinimo duomenys