Aplinkos tyrimų klubas

                                                                  

2011 m. balandžio 27 d. Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultete įkurtas APLINKOS TYRIMŲ KLUBAS (toliau –Klubas). Steigiamojo susirinkimo metu buvo parengta steigimo sutartis, kurią pasirašė 25 steigėjai.  
Pirmiausia Klubo nariai apsvarstė ir patvirtino Aplinkos tyrimų klubo įstatus, kurie ir reglamentuoja Klubo veiklą. Klubas yra savanoriška Utenos kolegijos dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų organizacija. Klubo įstatuose numatyta atlikti taikomuosius bei analitinius tyrimus, organizuoti ir dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje rengiamuose konkursuose, seminaruose ir konferencijose, organizuoti įvairius renginius, išvykas, dirbs atskirose sekcijose (sektoriuose).
Steigiamojo susirinkimo metu išrinkta Klubo taryba, koordinuojanti Klubo veiklą.
Šiuo metu Utenos kolegijos Aplinkos tyrimų klubo pirmininke yra išrinkta lektorė Ingrida Kepalaitė, jos  pavaduotojos – AAI-14 grupės studentė Giedrė Pakerytė ir lektorė Nijolė Rukštelienė. Sekretorė – AAI-15 grupės studentė Silvija Kietytė. Klubo tarybos nariai:  dr. Jurgita Daubarienė, Saulius Januševičius, Donata Lipinskaitė.
Klubas savo veiklą organizuoja, suskirstydamas ją į 4 sekcijas (sektorius): aplinkos kokybės tyrimų; maisto kokybės tyrimų; socialinių tyrimų ir renginių organizavimo.
Nuo Klubo įkūrimo buvo suorganizuota daug įdomių renginių:
2011 m. gegužės 17 d. Klubo nariai vyko į respublikinę parodą, skirtą Žemės dienai, kuri buvo organizuota Utenos Dailės mokykloje.
2011 m. rugsėjo 27 d. kartu su Ekologijos katedros studentais vyko į Sudeikius pasveikinti Utenos kolegijos Turistų klubo narių su Tarptautine turizmo diena ir dalyvavo jų organizuotose varžybose.
2011 m. lapkričio 10 d. Klubo taryba organizavo tarptautinę studentų mokslinę – praktinę konferenciją „Šalis, kurioje gyventi gera“. Konferencijoje dalyvavo beveik pusantro šimto dalyvių ir svečių iš Lietuvos ir Latvijos.
2011 m. gruodžio 13 d. įvyko Aplinkos tyrimų klubo visuotinis susirinkimas.

2012 m. sausio 5 d. vyko Naujametinis Klubo susitikimas. Pagrindiniu renginio akcentu buvo viktorina "Šventės".
Keletas Klubo narių 2012 m. vasario 16 d. dalyvavo Utenoje organizuotuose Valstybės atkūrimo dienos renginiuose.
2012 m. vasario 29 d.  ATK nariai lankėsi Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Aplinkos tyrimų laboratorijoje.
2012 m. kovo 20 d. Utenos kolegijoje vyko tradicinis Žemės dienos renginys. Renginio svečias ir rėmėjas UAB "Žalvaris" (Apie renginį rašė delfi.lt)
Utenos kolegijos Aplinkos tyrimų klubo nariai ir Ekologijos katedros studentai, prisijungdami prie Žemės mėnesio idėjos įgyvendinimo, 2012-03-15 dalyvo respublikiniame kolegijų studentų konkurse „Jaunasis aplinkosaugininkas“. 2012-03-19 rengė Žemės dienosrenginius Utenos Aukštakalnio ir „Žiburio“ pradinėse mokyklose.
2012 m. rugsėjo 26 d. įvyko ATK visuotinis - rinkiminis susirinkimas.
 
2013 m. sausio 10 d. Utenos kolegijos Aplinkos tyrimų klubo nariai jau tradiciškai pradėjo metus organizuodami renginį. Įvyko viktoriną.
2013 m. balandžio 17 d. penki ATK nariai dalyvavo Vilniaus kolegijos organizuotoje konferencijoje ir pristatė savo pranešimą apie Šiaudinių k. šachtinių šulinių vandens kokybę.
Devyni ATK nariai parengė du pranešimus anglų kalba 2013 m. balandžio 24 d. Rezeknėje vykusiai tarptautinei studentų konferencijai.
2013 m. spalio 10 d. įvyko ATK visuotinis susirinkimas.
2013 m. spalio 22 d. Klubo nariai skaitė paskaitą Utenos rajono neįgaliųjų draugijoje.
ATK nariai užsiima ir savanorystės veikla. 2013 m. lapkričio 23 d. dalyvavo Spalvoto meduolio dienoje.
ATK nariai dalyvavo Studentų iniciatyvų skatinimo projekte „Vandens tyrimai Šiaudiniuose“ ir tyrimo rezultatus pristatė Šiaudinių bendruomenei.
 
2014 m. vasario 26 d. Utenos kolegijoje vyko tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija "Šalis, kurioje gyventi gera", kurią organizavo Utenos kolegijos Aplinkos tyrimų klubas. (kviečia)
ATK nariai šventė pavasario lygiadienį ir rungėsi viktorinoje "Globalus pavasaris".
Utenos kolegijos studentų iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo 2014 m. konkurse laimėjo ir ATK „Jaunųjų tyrėjų“ komanda, kuriatlieka Vyžuonos upės tyrimus. 
2014 m. spalio 22 d. įvyko Klubo visuotinis susirinkimas. Buvo išrinkta nauja Klubo taryba ir patvirtintas veiklos planas.
2014 m. lapkričio 17 ir 21 dienomis  studentų iniciatyvų skatinimo projekto „Vyžuonos upės fizikinių-cheminių kokybės elementų vertinimas (VYŽUONA)” tyrimų rezultatus Klubo nariai pristatė Utenos "Saulės" ir Dauniškio gimnazijų moksleiviams.
Klubo nariai įgyvendino socialinę akciją apie pasenusių vaistų priėmimą vaistinėse, rezultatai yra pakankamai geri. Plačiau Apie tai rašė ir udiena.lt
 
2015 m. vasario 11 d. vyko viktorina "Utenos rajono paslaptys", kurios metu studentai ir dėstytojos pasitikrino savo žinias apie Utenos rajoną ir praplėtė akiratį.
Balandžio 17 d. Aplinkos tyrimų klubo nariai ir Utenos kolegijos studentai lankėsi Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos  ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto laboratorijose. Plačiau
2015-05-18 Aplinkos tyrimų klubo nariai  vyko rinkti mėginių tyrimams iš Utenos rajono šaltinių bei pristatė juos laboratorijoms. Plačiau 
2015 m. gegužės 28 d. Aplinkos tyrimų klubas, įgyvendindamas  Utenos kolegijos Studentų iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo 2015 metais konkurso  projektą „Šaltinėlis“, organizuoja  seminarą „Hidrogeologijos aspektai“. Kvietimas 
2015 m. rugsėjo 18-19 d. Utenos kolegijos Aplinkos tyrimų klubas, įgyvendamas studentų iniciatyvų skatinimo projektą „Šaltinėlis“, kartu su projekto partneriais paminėjo Geologinio paveldo dienas. 
2015-10-29 įvyko ATK visuotinis susirinkimas. Išrinkta nauja Klubo taryba, numatyti nauji veiklos planai, pagrindinis - dalyvauti Studentų iniciatyvų skatinimo konkurse bei organizuoti Studentų tarptautinę mokslinę - praktinę konferenciją  ,,Šalis, kurioje gyventi gera"
Utenos kolegijos Aplinkos tyrimų klubas Utenos kolegijoje bei laikraštyje "Utenos diena" pristatė studentų iniciatyvų skatinimo projekto „Šaltinėlis“ ataskaitą.
2016 m. vasario mėn. Klubui skirtas finansavimas Studentų iniciatyvų skatinimo konkurso 2016 m. projektams „Utenos rajono gamtos paveldas ir šaltiniai".
2016 m. gegužės 5 d. Utenos kolegijoje įvyko studentų tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija  ,,Šalis, kurioje gyventi gera".Plačiau
2016-05-09 buvo organizuojama nuotykių kupina ekskursija.
Rudeniop visuomenė buvo kviečiama dalyvauti Utenos rajono gamtinio paveldo objektų ir šaltinių fotografijų konkurse, paroda buvo eksponuojama A. ir M. Miškinių bibliotekoje. 
Klubo nariai  metų pabaigoje pristatė savo projektinę veiklą visuomenei. 

Nariu galima tapti Klubo tarybai pateikus prašymą ir anketą.

Aplinkos tyrimų klubo kontaktai: atklubas@gmail.com