utenos-kolegija.lt

Akredituota nauja Utenos kolegijos studijų programa APRANGOS TECHNOLOGIJOS

Akredituota nauja Utenos kolegijos studijų programa APRANGOS TECHNOLOGIJOS

Studijų kokybės vertinimo centras išnagrinėjo Utenos kolegijos prašymą dėl ketinamos vykdyti polimerų ir tekstilės technologijų krypties pirmosios pakopos studijų programos Aprangos technologijos akreditavimo, gautą 2018 m. rugsėjo 26 d.

2018 m. gruodžio 14 d. vyko ketinamos vykdyti studijų programos Aprangos technologijos ekspertinis vertinimas. Centras, atsižvelgdamas į ekspertų parengtas programos vertinimo išvadas, kurios buvo svarstytos 2019 m. vasario 4-8 d. nuotoliniu būdu vykusiame Studijų vertinimo komisijos posėdyje, priėmė sprendimą ketinamą vykdyti polimerų ir tekstilės technologijų krypties pirmosios pakopos studijų programą Aprangos technologijos akredituoti 4 studijų metams.
Kviečiame būsimuosius studentus rinktis šią perspektyvią studijų programą.