Katedros

Katedrų veiklos kryptys:

  • Pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas.
  • Studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas.
  • Metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas.
  • Tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių  vystymas.
  • Studentų tiriamosios veiklos  organizavimas ir koordinavimas.
  • Pagalba jauniems pedagogams.

Atsižvelgdamos į organizacijos tikslus, katedros renkasi prioritetines veiklos sritis:

  • Mokymo proceso tobulinimas, diegiant aktyviuosius mokymo metodus.
  • Savarankiško studentų darbo organizavimas.
  • Studijų programų, atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus, rengimas.

Verslo ir technologijų fakulteto katedros:

Katedra Vedėjas
Verslo ir viešosios vadybos katedra

Jūratė Aksomitienė
katedrosvtf@utenos-kolegija.lt
(8-683) 64031

Inžinerijos ir technologijų katedra

Gražina Stasiulionienė
g.stasiulioniene@utenos-kolegija.lt 
(8-645) 56508

Teisės katedra Viktoras Žemčiugovas
tkvtf@utenos-kolegija.lt
(8-683) 64031