Katedros

Katedra Vedėjas
Verslo ir viešosios vadybos katedra Jūratė Aksomitienė
katedrosvtf@utenos-kolegija.lt
+370 683 64031
Inžinerijos ir technologijų katedra Gražina Stasiulionienė
g.stasiulioniene@utenos-kolegija.lt
+370 645 56508
Teisės katedra Viktoras Žemčiugovas
tkvtf@utenos-kolegija.lt
+370 683 64031

Katedrų veiklos kryptys:

  • Pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas.
  • Studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas.
  • Metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas.
  • Tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių  vystymas.
  • Studentų tiriamosios veiklos  organizavimas ir koordinavimas.
  • Pagalba jauniems pedagogams.

Atsižvelgdamos į organizacijos tikslus, katedros renkasi prioritetines veiklos sritis:

  • Mokymo proceso tobulinimas, diegiant aktyviuosius mokymo metodus.
  • Savarankiško studentų darbo organizavimas.
  • Studijų programų, atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus, rengimas.