Fakulteto tikslai

Pagrindinis Fakulteto tikslas yra organizuoti studijas ir vydyti studijas, suteikiančias asmeniui aukštąjį koleginį technologijos, socialinių ir biomedicinos mokslų studijų sričių išsilavinimą ir profesinį bakalauro laipsnį bei plėtoti taikomuosius tyrimus, skleisti mokslo žinias.

Kiti Fakulteto tikslai:

  • sudaryti sąlygas asmeniui įgyti aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šalies ir Europos darbo rinkos poreikius ir mokslo bei naujausių technologijų lygį;
  • plėtoti regionui ir šaliai aktualią mokslo ir naujausių technologijų lygį;
  • sudaryti sąlygas tobulinti asmeniui įgytas žinias ir gebėjimus.