Fakulteto taryba

Pirmininkė - Gražina Stasiulionienė, Inžinerijos ir technologijų katedros lektorė.

Nariai:

Dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Verslo ir technologijų fakulteto dekanė.

Dr. Jūratė Urbonienė, Inžinerijos ir technologijų katedros docentė.

Vigandas Leleiva, Inžinerijos ir technologijų katedros lektorius.

Ingrida Kepalaitė, Inžinerijos ir technologijų katedros lektorė.

Danutė Puodžiukienė, Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė.

Jūratė Aksomitienė, Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė.

Daiva Petrėnaitė, Teisės katedros docentė.

Ligita Laucytė, MPT-19 gr. studentė.