Fakulteto taryba

Pirmininkė - dr. Ramutė Narkūnienė, Verslo ir viešosios vadybos katedros docentė.

Nariai:

dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Verslo ir technologijų fakulteto dekanė,

dr. Jūratė Urbonienė, Inžinerijos ir technologijų katedros docentė,

dr. Inga Jakštonienė, Inžinerijos ir technologijų katedros docentė,

Arūnas Pranaitis, Inžinerijos ir technologijų katedros lektorius,

Jūratė Aksomitienė, Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė,

Giedrė Kosteckienė, Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė,

Rasa Jodienė, Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorė,

Tomas Baranauskas, ISI-23 gr. studentas.