utenos-kolegija.lt

1962 metais buvo įsteigtas Vilniaus elektromechaninio technikumo Utenos filialo vakarinis skyrius, sėkmingai rengęs techninio profilio specialistus.

1966 metų liepos 9 d. aukštojo ir vidurinio mokslo ministro įsakymu įkurtas Utenos vakarinis politechnikumas. Netrukus buvo suformuotas ir dieninis skyrius, rengęs trikotažo technologus, pramonės įmonių elektrikus, žemės ūkio elektrikus, metalo apdirbimo pjovimu technologus. Visos tos specialybės atitiko tų dienų poreikius ir reikalavimus.  

1991 m.  buvo oficialiai  patvirtintas naujas pavadinimas – Utenos aukštesnioji technikos mokykla. Parengtos naujos studijų programos: siuvinių technologija (1991m.), verslo vadyba, turizmas ir viešbučių administravimas, įstaigų administravimas  (1993 m.), teisė (1995 m.), buhalterinė apskaita (1997 m.).

Mokykla stebėtinai greitai derinosi prie naujo laikmečio pulso, prie besikeičiančių  reikalavimų, prie nuolat kylančių gamybinių, mokslinių, dvasinių poreikių.  Sparčiai augo mokyklos techninis lygis, buvo rengiamos naujos auditorijos, kuriamos naujos perspektyvios specialybės. Mokykla tvirtai žengė į pasaulį, įsigijo daug bičiulių užsienyje, iš kur sėmėsi patirties ir naujovių.

1998 metais vėl pakeistas mokyklos pavadinimas - ji tapo Utenos aukštesniąja verslo mokykla.

2000 metų rugsėjo 1-ą dieną mokyklai sutektas aukštosios neuniversitetinės mokyklos – Utenos kolegijos - Verslo ir technologijų fakulteto statusas. 

2002 m. parengta nauja studijų programa - Informacinių sistemų technologijos.

2003 metais Kolegijos diplomus gavo pirmoji absolventų laida.

2003 m. studijų programų sąrašas pasipildė dar viena nauja programa – Aplinkosauga ir ekologija. 

2004 m. pradėta realizuoti Žemės ūkio technologijų studijų programa.

2008 m. - Aprangos dizainas ir technologija.

2009 m. - Elektros energetika.

2010 m. - Aplinkos apsaugos inžinerija. 

2011 m. pradėtos realizuoti 6 atnaujintos studijų programos, kuriose yra moduliai ir taikomas probleminis mokymas (Aplinkos apsaugos inžinerija, Buhalterinė apskaita, Informacinių sistemų technologijos, Teisė, Turizmas ir viešbučių administravimas, Verslo vadyba).

2012 m. priimti pirmieji studentai į Transporto verslo studijų programą.

2011-09-12 pradėtas įgyvendinti projektas „Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto technologinių studijų programų atnaujinimas pritaikant jas dėstyti užsieniečiams“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-034, kurio tikslas yra  skatinti Lietuvos studijų sistemos tarptautiškumą atnaujinant 3 Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto technologines studijų programas ir pritaikant jas dėstyti užsieniečiams. Atnaujinamos šios studijų programos: Aplinkos apsaugos inžinerijos, Maisto produktų technologijos ir Informacinių sistemų technologijų. Projektas buvo baigtas 2013 m. rugpjūčio 12 d.

2012 m. pradėta rengti nauja tarptautinė jungtinė studijų programa anglų kalba Svetingumo vadyba.

2013 m. kovo mėn. pradėta įgyvendinti Mentorystės programa, skirta atvykstantiems Erasmus studentams.

2014 m. rugsėjo 1 d. kartu su Rėzeknės aukštąja mokykla (dabar Rėzeknės technologijų akademija, Latvija) pradėta įgyvendinti pirmoji tarptautinė jungtinė Svetingumo vadybos studijų programa.

2014 m. liepos 2 - 6 dienomis  vyko tarptautinė mokslinė Europos pirmaujančių viešbučių ir mokyklų, rengiančių turizmo ir viešbučių specialistus, asociacijos  EURHODIP konferencija   „Nišinis turizmas ir švietimas: specialistų rengimo kryptys, inovacijos, perspektyvos“. EURHODIP asociacijos konferencija pirmą kartą organizuota Lietuvoje, joje  dalyvavo  20 pasaulio valstybių atstovai. 

EURHODIP 2014 konferencijoje Utenos kolegija paskelbta Metų mokykla.

2015 m.  atidarytas Mokomasis svetingumo centras.

2015 m. rugsėjo 1 d. pradėtos įgyvendinti dvi naujos studijų programos: Informacinių sistemų inžinerija ir Automatinio valdymo sistemos.

Per penkiolika Verslo ir technologijų fakulteto veiklos metų buvo parengta daugiau nei 5350 specialistų.

2017 m. balandžio 27 d. Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas paminėjo savo, kaip institucijos, veiklos 50-mečio jubiliejų. Apie jubiliejinius renginius skaityti čia.