utenos-kolegija.lt

Tobulinant fakulteto valdymą ir siekiant gerinti studijų kokybę, įkurtos trys katedros.

Medicinos fakulteto katedros:

Katedra

Slaugos ir burnos priežiūros katedra

Burnos priežiūros specialistų rengimo centras

Slaugos simuliacinis centras

Katedros vedėja
Asta Šulskienė
opk@utenos-kolegija.lt


Katedros administratorė
Božena Astrauskienė
Opkatedra@utenos-kolegija.lt

8 686 04178

Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra


Katedros administratorė
Edita Gimbutytė
reabilitacija@utenos-kolegija.lt

8 683 64092

Socialinės gerovės katedra

Katedros vedėja
Žydra Kuprėnaitė
sgk@utenos-kolegija.lt


Katedros administratorė
Irena Kaminskienė
sgk@utenos-kolegija.lt

8 683 64053

Katedrų veiklos kryptys:

  • pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas;
  • studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas;
  • metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas;
  • tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių vystymas;
  • studentų tiriamosios veiklos  organizavimas ir koordinavimas;
  • pagalba jauniems pedagogams;

Atsižvelgdamos į organizacijos tikslus, katedros renkasi tokias prioritetines veiklos sritis:

  • mokymo proceso tobulinimas, diegiant aktyviuosius mokymo metodus;
  • savarankiško studentų darbo organizavimas;
  • studijų programų, atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus, rengimas.