utenos-kolegija.lt

Tobulinant fakulteto valdymą ir siekiant gerinti studijų kokybę, įkurtos trys katedros.

Medicinos fakulteto katedros:

Katedra Vedėjas

Slaugos ir burnos priežiūros katedra

Burnos priežiūros specialistų rengimo centras

Slaugos simuliacinis centras

Danguolė Šakalytė
opk@utenos-kolegija.lt
(8-686) 04178
Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra

Vaida Kerulienė
sprvedeja@ukolegija.lt
(8-683) 64092

Socialinės gerovės katedra Žydra Kuprėnaitė
sgk@utenos-kolegija.lt
(8-683) 64053

Katedrų veiklos kryptys:

  • pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas;
  • studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas;
  • metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas;
  • tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių vystymas;
  • studentų tiriamosios veiklos  organizavimas ir koordinavimas;
  • pagalba jauniems pedagogams;

Atsižvelgdamos į organizacijos tikslus, katedros renkasi tokias prioritetines veiklos sritis:

  • mokymo proceso tobulinimas, diegiant aktyviuosius mokymo metodus;
  • savarankiško studentų darbo organizavimas;
  • studijų programų, atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus, rengimas.