Katedros

Slaugos ir burnos priežiūros katedra

Katedroje vykdomos studijos priskiriamos slaugos ir akušerijos bei burnos priežiūros studijų kryptims. Slaugos ir akušerijos studijų kryptyje realizuojama viena profesinį bakalauro laipsnį suteikianti studijų programa: Bendrosios praktikos slauga. Burnos priežiūros studijų kryptyje realizuojamos trys profesinį bakalauro laipsnį suteikiančios studijų programos: Burnos higienos, Dantų technologijų ir Odontologinės priežiūros.

Katedroje dirba 29 aukštos kvalifikacijos dėstytojai, įgiję magistro, mokslo daktaro laipsnį. Dėstytojai turi praktinę patirtį burnos priežiūros, sveikatos priežiūros, edukacinės veiklos srityse. Šių trijų elementų sinergija leidžia sudaryti sąlygas užtikrinti kokybišką studijų programų realizavimą.

Dėstytojai, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, studentais organizuoja ir vykdo taikomuosius tyrimus, tiesiogiai susijusius su studijų programomis ir realia slaugos bei burnos priežiūros praktika, sąlygojančius studijų kokybę. Katedroje vykdomi šių mokslo krypčių tyrimai: slaugos, odontologijos ir edukologijos mokslų. Analizuojama: slaugos praktikos problemos; burnos priežiūros ir dantų restauravimo klausimai; specialistų rengimo klausimai.

Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, seminarai, konferencijos, stažuotės dirbantiems slaugos ir burnos priežiūros specialistams, kurių metu jie gali įgyti naujų žinių bei patobulinti praktinius įgūdžius.

Katedroje veikia du centrai:

Katedros vedėja
Asta Šulskienė
a.sulskiene@utenos-kolegija.lt

Katedros administratorė
Božena Astrauskienė
b.astrauskiene@utenos-kolegija.lt

Aušros g. 73, II a. 2-03 kab., LT-28191 Utena
Tel. +370 686 04178

Burnos priežiūros studijų krypties komiteto pirmininkė
Aušra Stoškienė
ausra.stoskiene@utenos-kolegija.lt

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos komiteto pirmininkė
Danguolė Šakalytė
d.sakalyte@utenos-kolegija.lt

Reabilitacijos ir socialinės gerovės katedra

Katedroje vykdomos studijos priskiriamos kosmetologijos, reabilitacijos ir socialinio darbo studijų kryptims. Realizuojamos trys profesinį bakalauro laipsnį suteikiančios studijų programos: Kosmetologijos, Kineziterapijos ir Socialinio darbo.

Katedros tikslas – užtikrinti kokybišką vykdomų studijų programų realizavimą, modernizuojant studijų procesą, tobulinant praktinį mokymą, stiprinant mokslo taikomąją veiklą bei plėtojant studentų ir dėstytojų tarptautiškumą.

Katedroje dirba 31 dėstytojas. Didžioji studijų personalo dalis yra praktikai, dirbantys kosmetologo, kineziterapeuto, medicinos gydytojo ir socialinio darbuotojo pareigose. Katedra organizuoja ir vykdo taikomuosius tyrimus, tiesiogiai susijusius su studijų programomis, sąlygojančius studijų kokybę, visuomenės sveikatos, edukologijos ir socialinio darbo mokslo kryptyse. Analizuojami fizinės sveikatos ir gyvenimo kokybės, kosmetologinių procedūrų ir priemonių taikymo probleminiai klausimai, socialinių problemų sprendimas darnaus vystymosi darbotvarkės kontekste.

Katedroje veikia:

  • Kosmetologijos centras
  • Kineziterapijos laboratorija
  • Socialinio darbo laboratorija

Katedros vedėjas
Edmundas Vaitiekus
edmundas.vaitiekus@utenos-kolegija.lt

Katedros administratorė
Edita Gimbutytė
e.gimbutyte@utenos-kolegija.lt

Utenio a. 2, I a. 1-01 kab., LT-28241 Utena
Telef. +370 683 64092

Kineziterapijos studijų programos komiteto pirmininkė
Vaida Kerulienė
vaida.keruliene@utenos-kolegija.lt

Kosmetologijos studijų programos komiteto pirmininkė
Rasa Malakauskiene
rasa.malakauskiene@utenos-kolegija.lt

Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkas