Katedros

Slaugos ir burnos priežiūros katedra

Katedroje vykdomos studijos priskiriamos slaugos ir akušerijos bei burnos priežiūros studijų kryptims. Slaugos ir akušerijos studijų kryptyje realizuojama viena profesinį bakalauro laipsnį suteikianti studijų programa: Bendrosios praktikos slauga. Burnos priežiūros studijų kryptyje realizuojamos trys profesinį bakalauro laipsnį suteikiančios studijų programos: Burnos higienos, Dantų technologijų ir Odontologinės priežiūros.

Katedroje dirba 27 aukštos kvalifikacijos dėstytojai, įgiję magistro, mokslo daktaro laipsnį. Dėstytojai turi praktinę patirtį burnos priežiūros, sveikatos priežiūros, edukacinės veiklos srityse. Šių trijų elementų sinergija leidžia sudaryti sąlygas užtikrinti kokybišką studijų programų realizavimą.

Dėstytojai, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, studentais organizuoja ir vykdo taikomuosius tyrimus, tiesiogiai susijusius su studijų programomis ir realia slaugos bei burnos priežiūros praktika, sąlygojančius studijų kokybę. Katedroje vykdomi šių mokslo krypčių tyrimai: slaugos, odontologijos ir edukologijos mokslų. Analizuojama: slaugos praktikos problemos; burnos priežiūros ir dantų restauravimo klausimai; specialistų rengimo klausimai.

Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, seminarai, konferencijos, stažuotės dirbantiems slaugos ir burnos priežiūros specialistams,  kurių metu jie gali įgyti naujų žinių bei patobulinti praktinius įgūdžius.

Katedroje veikia du centrai:

Burnos priežiūros specialistų rengimo centras
Slaugos simuliacinis centras

Katedros vedėja
Asta Šulskienė
a.sulskiene@utenos-kolegija.lt

Katedros administratorė
Božena Astrauskienė
b.astrauskiene@utenos-kolegija.lt

Aušros g. 73, II a. 2-03 kab., LT-28191 Utena
Tel. +370 686 04178

Burnos priežiūros studijų krypties komiteto pirmininkė
Aušra Stoškienė
ausra.stoskiene@utenos-kolegija.lt

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos komiteto pirmininkė
Danguolė Šakalytė
d.sakalyte@utenos-kolegija.lt

Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra

Katedroje vykdomos studijos priskiriamos kosmetologijos bei reabilitacijos studijų kryptims. Realizuojamos dvi profesinį bakalauro laipsnį suteikiančios studijų programos: Kosmetologijos ir Kineziterapijos.

Katedroje dirba 16 dėstytojų. Didžioji studijų personalo dalis yra praktikai, dirbantys kosmetologo, kineziterapeuto, medicinos gydytojo pareigose. Dėstytojai yra aktyvūs ENPHE ir kitų pasaulyje pripažįstamų specializuotų mokymo kursų sertifikuoti dalyviai, SKVC ekspertai.

Katedra organizuoja ir vykdo taikomuosius tyrimus, tiesiogiai susijusius su studijų programomis, sąlygojančius studijų kokybę, visuomenės sveikatos mokslo kryptyje. Analizuojami fizinės sveikatos ir gyvenimo kokybės bei kosmetologinių procedūrų ir priemonių taikymo probleminiai klausimai.

Organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai dirbantiems kosmetologams ir kineziterapeutams.

Katedroje veikia:

Kosmetologijos centras

Katedros vedėjas
l.e.p. Danguolė Šakalytė

Katedros administratorė
Edita Gimbutytė
e.gimbutyte@utenos-kolegija.lt

Utenio a. 2, I a. 1-03 kab., LT-28241 Utena
Telef. +370 683 64092

Kineziterapijos studijų programos komiteto pirmininkė
Vaida Kerulienė
vaida.keruliene@utenos-kolegija.lt

Kosmetologijos studijų programos komiteto pirmininkė
Rasa Malakauskiene
rasa.malakauskiene@utenos-kolegija.lt

Socialinės gerovės katedra

Katedroje vykdomos studijos priskiriamos socialinio darbo studijų krypčiai. Realizuojama viena profesinį bakalauro laipsnį suteikianti studijų programa: Socialinis darbas.

Katedros tikslas – užtikrinti kokybišką vykdomos studijų programos realizavimą, modernizuojant studijų procesą, tobulinant praktinį mokymą, stiprinant mokslo taikomąją veiklą bei plėtojant studentų ir dėstytojų tarptautiškumą.

Katedroje dirba 14 dėstytojų. Katedros dėstytojai yra parengę daug mokslinių straipsnių, mokomosios metodinės medžiagos, nuolat kelia kvalifikaciją seminaruose, konferencijose, stažuotėse. Dėstytojų vadovaujami, studentai aktyviai dalyvauja mokslinėse praktinėse konferencijose, meistriškumo konkursuose, labdaros akcijose.

Katedroje vykdomi sociologijos ir edukologijos mokslo krypčių tyrimai. Analizuojamos socialinio darbuotojo profesinės savirealizacijos kryptys, problemos, perspektyvos; socialinių problemų sprendimas darnaus vystymosi darbotvarkės kontekste ir specialistų rengimo klausimai.

Katedros vedėja
Žydra Kuprėnaitė
z.kuprenaite@utenos-kolegija.lt

Katedros administratorė
Edita Gimbutytė
e.gimbutyte@utenos-kolegija.lt

Utenio a. 2, II a. 2-09 kab., LT-28241 Utena

Utenio a. 2, I a. 1-03 kab., LT-28241 Utena
Telef. +370 683 64092

Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė
Zita Ribokienė
zita.ribokiene@utenos-kolegija.lt