VGTU prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašas

Utenos kolegija prenumeruoja šias el. knygas:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Autorius

Leidimo metai

ISBN

DOI

1.        

Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas

V. Buivydienė, R. Kirvaitis, L. Rutkienė, R. Vladarskienė

2019

9786094761812

https://ebooks.vilniustech.lt/product/akademin-ir-profesin-kalba-tekst-ypatybs-krimas190920

 

2.        

Aplinkos apsauga

Pranas Baltrėnas, Donatas Butkus, Vytautas Oškinis, Saulius Vasarevičius, Aušra Zigmontienė

2008

9789955287926

https://ebooks.vilniustech.lt/product/aplinkos-apsauga

3.        

Aplinkos chemija ir vandenų apsauga

Dainius Paliulis

2012

9786094576872

https://ebooks.vilniustech.lt/product/aplinkos-chemija-ir-vanden-apsauga

4.        

Chemija
Vadovėlis

Jadvyga Kerienė

2014

9786094576645

 

https://ebooks.vilniustech.lt/product/chemija

5.        

General chemistry. Theoretical background with Supporting typical problem solutions and experiments
Mokomoji knyga

Birutė Tamulaitienė, Rūta Gražėnienė

2016

9786094579028

https://ebooks.vilniustech.lt/product/general-chemistry-theoretical-background-supporting-typical-problem-solutions-experiments

6.        

Ekonomika 2

Vytautas Aukščiūnas, Irena Grigonienė

2010

9789955286059

https://ebooks.vilniustech.lt/product/ekonomika-2

7.        

Ergonominio tyrimo metodikos ir jų taikymas. Mokomoji knyga

Kazys Algirdas Kaminskas, Aušra Stankiuvienė

2017

9786094760310

https://ebooks.vilniustech.lt/product/ergonominio-tyrimo-metodikos-ir-j-taikymas

8.        

Finansų rinkos ir institucijos

Daiva Jurevičienė

2016

9786094579264

https://ebooks.vilniustech.lt/product/finans-rinkos-ir-institucijos

9.        

Geležinkeliai. Bendrasis kursas

 

Gediminas Vaičiūnas, Lionginas Liudvinavičius, Gintautas Bureika, Rimantas Subačius, Viačeslav Petrenko, Jonas Butkevičius, Laura Černiauskaitė, Inesa Gailienė, Igoris Podagėlis, Kazys Sakalauskas

2018

9786094760914

https://ebooks.vilniustech.lt/product/geleinkeliai-bendrasis-kursas190463

 

10.    

Informacinių technologijų laboratoriniai darbai
Mokomoji knyga

Verutė Dapkūnaitė, Elena Glėbienė, Simona Ramanauskaitė

2017

ISBN 9786094760785

https://ebooks.vilniustech.lt/product/informacini-technologij-laboratoriniai-darbai188205

11.    

Inžinerinė skaitmeninė grafika. Bendroji grafika
Vadovėlis

Lionginas Čiupaila, Daiva Makutėnienė, Jūratė Vinogradova,  Jonas Zemkauskas, Rytė Žiūrienė

2015

ISBN 9786094576669

https://ebooks.vilniustech.lt/product/ininerin-skaitmenin-grafika-bendroji

 

12.    

Intelektualiosios transporto sistemos

Nijolė Batarlienė, Aldona Jarašūnienė

2020

9786094762505

https://ebooks.vilniustech.lt/pdfreader/intelektins-technologijos-transporte

13.    

Keleivinis transportas

Andrius Jaržemskis, Vytautas Jaržemskis

2017


9786094579820

https://ebooks.vilniustech.lt/product/keleivinis-transportas  

14.    

Krovininis transportas

Andrius Jaržemskis, Vytautas Jaržemskis

 

2014

9786094575853

https://ebooks.vilniustech.lt/product/krovininis-transportas

 

15.    

Krovinių vežimas   

Adolfas Baublys

2016

9786094579400

https://ebooks.vilniustech.lt/product/krovini-veimas  

16.    

Krovinių vežimo technologijos

Darius Bazaras, Aidas Vasilis Vasiliauskas

2010

9789955286592

https://ebooks.vilniustech.lt/product/krovini-veimo-technologijos  

17.    

Logistikos sistema 

Ieva Meidutė

2012

9786094571688

https://ebooks.vilniustech.lt/product/logistikos-sistema

18.    

Paslaugų vartotojų lojalumas
Monografija

Ilona Skačkauskaitė, Neringa Vilkaitė-Vaitonė

2017

9786094760518

https://ebooks.vilniustech.lt/product/paslaug-vartotoj-lojalumas

19.    

Psichologijos pagrindai asmenims, dirbantiems ekstremaliose situacijose
Mokomoji knyga

Mečislavas Griškevičius

2019

9786094761799

https://ebooks.vilniustech.lt/product/psichologijos-pagrindai-asmenims-dirbantiems-ekstremaliose-situacijose190919

20.    

Rizikos valdymas

Raimonda Martinkutė-Kaulienė, Viktorija Stasytytė

2018

9786094760983

https://ebooks.vilniustech.lt/product/rizikos-valdymas

21.    

Šiuolaikinė logistika

Ramūnas Palšaitis

2010

9789955285700

https://ebooks.vilniustech.lt/product/iuolaikin-logistika

22.    

Specialybės įvadas. Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba

Aldona Jarašūnienė

 

2011

9786094570278

 https://ebooks.vilniustech.lt/product/specialybs-vadas-transporto-ininerin-ekonomika-ir-vadyba

23.    

Sveika gyvensena

Stanislavas Dadelo

2015

9786094577994

 https://ebooks.vilniustech.lt/product/sveika-gyvensena

24.    

Tarptautinio verslo transportinis logistinis aptarnavimas

Ramūnas Palšaitis

2011

9789955288138

https://ebooks.vilniustech.lt/product/tarptautinio-verslo-transportinis-logistinis-aptarnavimas

25.    

Pramonės įmonių valdymas: inovacijomis ir lyderyste grindžiamas pridėtinės vertės kūrimas

 

Rūta Banelienė, Rolandas Strazdas, Audrius Dzikevičius, Augustinas Maceika, Rasa Paulienė, Eligijus Toločka

2020

9786094762529

https://ebooks.vilniustech.lt/product/pramons-moni-valdymas-inovacijomis-ir-lyderyste-grindiamas-pridtins-verts-krimas

26.    

Teisės pagrindai

Sigitas Mitkus ir kt.

2012

9786094572128

https://ebooks.vilniustech.lt/product/teiss-pagrindai

27.    

Teisiniai darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai. Mokomoji knyga

Aušra Stankiuvienė

2014

9786094576263

https://ebooks.vilniustech.lt/product/teisiniai-darbuotoj-saugos-ir-sveikatos-pagrindai

28.    

Transporto infrastruktūra

Adolfas Baublys, Aidas Vasilis Vasiliauskas

2011

9789955288640

https://ebooks.vilniustech.lt/product/transporto-infrastruktra

29.    

Transporto priemonės 

Saugirdas Pukalskas

2008

9789955282419

https://ebooks.vilniustech.lt/product/transporto-priemons

30.    

Transporto priemonių kokybės valdymas 

Valentinas Mickūnaitis

2006

9955280026

https://ebooks.vilniustech.lt/product/termodinamin-analiz

31.    

Transporto verslo projektai ir programos

Algirdas Griškevičius

2006

9955280565

https://ebooks.vilniustech.lt/product/transporto-priemoni-kokybs-valdymas

32.    

Tvarumo apskaita ir valdymo kontrolės sistema

 

Jonas Žaptorius

2017

9786094579882

https://ebooks.vilniustech.lt/product/tvarumo-apskaita-ir-valdymo-kontrols-sistema

33.    

Vadyba

Fabijonas Saulius Butkus

2007

9786094760549

https://ebooks.vilniustech.lt/product/vadyba

34.    

Vadyba studentams

Juozas Bivainis

2011

9789955289340

https://ebooks.vilniustech.lt/product/vadyba-studentams

35.    

Vadybos funkcijos ir priemonės 

Andrius Tamošiūnas

2013

9786094574382

https://ebooks.vilniustech.lt/product/vadybos-funkcijos-ir-priemons

36.    

Vandens mikrobiologija
Laboratorinių darbų metodikos nurodymai

Aušra Mažeikienė

2009

ISBN 9789955283522

https://ebooks.vilniustech.lt/product/vandens-mikrobiologija  

 

37.    

Verslo derybos

Aistė Mažeikienė, Kęstutis Peleckis

2011

9789955288411

https://ebooks.vilniustech.lt/product/verslo-derybos

 

38.    

Verslo finansai: sistema, struktūra ir elementai

Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vytautas Sūdžius, Vytautas Mackevičius

2008

 

9789955281641

https://ebooks.vilniustech.lt/product/verslo-finansai-sistema-struktra-ir-elementai

 

39.    

Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika

Romualdas Ginevičius, Virginija Grybaitė, Giedrė Lapinskienė, Kęstutis Peleckis

2016

9786094579615

https://ebooks.vilniustech.lt/product/verslo-krimo-ir-pltros-projektavimas-teorija-praktika

 

40.    

Verslo pagrindai

Jolanta Paunksnienė, Jūratė Antanavičienė, Kęstutis Peleckis

2011

9789955288374

https://ebooks.vilniustech.lt/product/verslo-pagrindai

 

41.    

Verslo valdymas informaciniame amžiuje

 

Vida Davidavičienė, Sigitas Davidavičius, Giedrė Lapinskienė, Virginija Grybaitė

2020

9786094762444

https://ebooks.vilniustech.lt/product/verslo-valdymas-informaciniame-amiuje

 

42.    

Aplinkos apsauga keliuose

Pranas Baltrėnas, Agnė Kazlauskienė, Audronė Mikalajūnė

2012

9789955289388

https://ebooks.vilniustech.lt/product/aplinkos-apsauga-keliuose

 

43.    

Matavimų teorija ir praktika
Vadovėlis

Vladas Vekteris, Albinas Kasparaitis, Saulius Kaušinis, Rimantas Kanapėnas

2020

9786094762215

https://ebooks.vilniustech.lt/product/matavim-teorija-ir-praktika193821

 

44.    

Mikrobiologijos pagrindų laboratoriniai darbai
Mokomoji knyga

Genovaitė Gedminienė

2006

9955280271

https://ebooks.vilniustech.lt/product/mikrobiologijos-pagrind-laboratoriniai-darbai 

 

45.    

Bendrosios chemijos laboratoriniai darbai ir teoriniai pagrindai
Mokomoji knyga

Rūta Gražėnienė, Birutė Tamulaitienė, Elena Zalieckienė

2008

9789955288978

https://ebooks.vilniustech.lt/product/bendrosios-chemijos-laboratoriniai-darbai-ir-teoriniai-pagrindai

 

46.    

Bendrosios ir organinės chemijos teorija ir praktika. 2 dalis

Rūta Gražėnienė, Birutė Tamulaitienė, Elena Zalieckienė

2012

9786094571923

https://ebooks.vilniustech.lt/product/bendrosios-ir-organins-chemijos-teorija-praktika-2-dalis

 

47.    

Bendrosios ir organinės chemijos teorija ir praktika. 1 dalis
Mokomoji knyga

Rūta Gražėnienė, Birutė Tamulaitienė, Elena Zalieckienė

2012

9786094571206

https://ebooks.vilniustech.lt/product/bendrosios-ir-organins-chemijos-teorija-praktika-1-dalis

 

48.    

Ekonomikos augimas: globalizacija, socialiniai iššūkiai, dinamiškoji vadyba

Borisas Melnikas, Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė, Daiva Andriušaitienė, Daiva Jurevičienė, Viktorija Skvarciany, Laura Gudelytė-Žilinskienė, Audronė Kvedarienė

2020

9786094762567

https://ebooks.vilniustech.lt/product/ekonomikos-augimas-globalizacija-socialiniai-ikiai-dinamikoji-vadyba

49.    

Bakalauro baigiamojo ir kitų rašto darbų rengimo metodiniai nurodymai Verslo vadybos fakulteto studentams

Viktorija Skvarciany, Jelena Stankevičienė

2023

9786094763311

https://ebooks.vilniustech.lt/pdfreader/bakalauro-baigiamojo-ir-kit%C5%B3-ra%C5%A1to-darb%C5%B3-rengimo-metodiniai-nurodymai-verslo-vadybos-fakulteto-studentams

50.    

Logistikos ir transporto procesų organizavimas

Darius Bazaras, Aldona Jarašūnienė

2022

9786094763281

https://ebooks.vilniustech.lt/pdfreader/logistikos-ir-transporto-proces%C5%B3-organizavimas

51.    

Inovacijų vadyba

Rūta Banelienė, Rolandas Strazdas, Audrius Dzikevičius, Augustinas Maceika, Renata Mizgaitienė, Eligijus Toločka

2022

9786094763137

https://ebooks.vilniustech.lt/pdfreader/inovacij-vadyba