utenos-kolegija.lt

VGTU prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašas 2020–2021 m.

Eil. Nr. Pavadinimas Autorius Leidimo metai ISBN DOI
1. Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas V. Buivydienė, R. Kirvaitis, L. Rutkienė, R. Vladarskienė 2019 9786094761812 Spausti čia
2. Aplinkos apsauga Pranas Baltrėnas, Donatas Butkus, Vytautas Oškinis, Saulius Vasarevičius, Aušra Zigmontienė 2008 9789955287926 Spausti čia
3. Aplinkos chemija ir vandenų apsauga Dainius Paliulis 2012 9786094576872 Spausti čia
4. Aplinkos geochemija Arvydas Lietuvninkas 2012 9786094572395 Spausti čia
5. Apskaita vadybininkams Jonas Bukevičius, D Burkšaitienė, Narimantas Kazimieras Paliulis, Jonas Žaptorius 2009 9786094760532 Spausti čia
6. Apskaitos pagrindai Jonas Bukevičius, Jonas Žaptorius 2009 9789955289029 Spausti čia
7. Autoserviso įmonių technologinio projektavimo pagrindai Viktoras Tilindis 2006 9955280557 Spausti čia
8. Bendroji chemija Juozas Jankauskas, Algimantas Kazragis, Jadvyga Kerienė, Birutė Tamulaitienė, Elena Zalieskienė 2008 9789955288947 Spausti čia
9. Bendroji chemija. Teoriniai pagrindai ir uždaviniai Juozas Jankauskas, Algimantas Kazragis, Jadvyga Kerienė, Birutė Tamulaitienė, Elena Zalieckienė 2008 9789955288947 Spausti čia
10. Ekonomika 2 Vytautas Aukščiūnas, Irena Grigonienė 2010 9789955286059 Spausti čia
11. Energetikos ekonomika Vidmantas Jankauskas 2017 9786094760501 Spausti čia
12. Ergonominio tyrimo metodikos ir jų taikymas. Mokomoji knyga Kazys Algirdas Kaminskas, Aušra Stankiuvienė 2017 9786094760310 Spausti čia
13. Finansų rinkos ir institucijos Daiva Jurevičienė 2016 9786094579264 Spausti čia
14. Geležinkeliai. Bendrasis kursas Gediminas Vaičiūnas, Lionginas Liudvinavičius, Gintautas Bureika, Rimantas Subačius, Viačeslav Petrenko, Jonas Butkevičius, Laura Černiauskaitė, Inesa Gailienė, Igoris Podagėlis, Kazys Sakalauskas 2018 9786094760914 Spausti čia
15. Įmonės gamybos išteklių ekonomika Vytautas Aukščiūnas, Romualdas Ginevičius 2012 9786094570650 Spausti čia
16. Informacinės transporto sistemos Nijolė Batarlienė 2011
9789955288831
Spausti čia
17. Informacinių technologijų ir programavimo įvadas P. G. Adomėnas, N. Čeikienė 2012 9786094573026 Spausti čia
18. Informacinių technologijų laboratoriniai darbai. Laima Bajorūnaitė, Alfredas Busilas, Algimantas Čepulkauskas 2010 9789955286073 Spausti čia
19. Investicijos Dalia Treigienė 2010 9789955286561 Spausti čia
20. Investicijų į transportą politiką Algirdas Griškevičius 2009 9789955286776 Spausti čia
21. Įžvalgus investavimas ugdant universalųjį plėtros tvarumą. Monografija Aleksandras Vytautas Rutkauskas 2017 9786094579943 Spausti čia
22. Keleivinis transportas Andrius Jaržemskis, Vytautas Jaržemskis 2017
9786094579820
Spausti čia
23. Kompiuterių sandara. Procesoriaus ir atminties įrenginių veikimo pagrindai
Vadovėlis
Kęstutis Bar̃tnykas 2020 9786094762260 Spausti čia
24. Krovininis transportas Andrius Jaržemskis, Vytautas Jaržemskis 2014 9786094575853 Spausti čia
25. Krovinių vežimas Adolfas Baublys 2016 9786094579400 Spausti čia
26. Krovinių vežimo technologijos Darius Bazaras, Aidas Vasilis Vasiliauskas 2010 9789955286592 Spausti čia
27. Logistikos sistema Ieva Meidutė 2012 9786094571688 Spausti čia
28. Paslaugų vartotojų lojalumas
Monografija
Ilona Skačkauskaitė, Neringa Vilkaitė-Vaitonė 2017 9786094760518 Spausti čia
29. Pavojingųjų krovinių vežimo pagrindai Nijolė Batarlienė 2008 9789955281580 Spausti čia
30. Programavimas C++ Rimantas Belevičius, Saulius Valentinavičius 2015 9786094577963 Spausti čia
31. Psichologijos pagrindai asmenims, dirbantiems ekstremaliose situacijose
Mokomoji knyga
Mečislavas Griškevičius 2019 9786094761799 Spausti čia
32. Rizikos valdymas Raimonda Martinkutė-Kaulienė, Viktorija Stasytytė 2018 9786094760983 Spausti čia
33. Šiuolaikinė logistika Ramūnas Palšaitis 2010 9789955285700 Spausti čia
34. Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai Borisas Melnikas, Artūras Jakubavičius, Edgaras Leichteris, Giedrė Stumbrytė 217
9786094760815
Spausti čia
35. Specialybės įvadas. Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba Aldona Jarašūnienė 2011 9786094570278 Spausti čia
36. Strateginis organizacijų valdymas: teorija ir praktika. Vadovėlis Renata Korsakienė, Virginija Grybaitė, Agnė Šimelytė 2017 9786094760334 Spausti čia
37. Sveika gyvensena Stanislavas Dadelo 2015 9786094577994 Spausti čia
38. Tarptautinio verslo transportinis logistinis aptarnavimas Ramūnas Palšaitis 2011 9789955288138 Spausti čia
39. Tarptautinis verslas. Tarptautinės vadybos įvadas Borisas Melnikas, Eugenijus Chlivickas, Artūras Jakubavičius, Liudmila Lobanova, Vida Pipirienė, Aurelija Burinskienė 2008 9789955287216 Spausti čia
40. Tarptautinis verslas: inovacijos ir žinių ekonomikos kūrimas Borisas Melnikas 2014 9786094574566 Spausti čia
41. Teisės pagrindai Sigitas Mitkus ir kt. 2012 9786094572128 Spausti čia
42. Teisminė valdžia Saulius Jakaitis 2008 9789955283355 Spausti čia
43. Teisiniai darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindai. Mokomoji knyga Aušra Stankiuvienė 2014 9786094576263 Spausti čia
44. Transportininkų kalbos kultūra: teorija ir praktika Angelika Petrėtienė 2016 9786094579134 Spausti čia
45. Transporto infrastruktūra Adolfas Baublys, Aidas Vasilis Vasiliauskas 2011 9789955288640 Spausti čia
46. Transporto ir logistikos uždavinių matematinis modeliavimas Nijolė Batarlienė 2017 9786094760853 Spausti čia
47. Transporto priemonės Saugirdas Pukalskas 2008 9789955282419 Spausti čia
48. Transporto priemonių kokybės valdymas Valentinas Mickūnaitis 2006 9955280026 Spausti čia
49. Transporto prioritetinės infrastruktūros plėtros strateginis planavimas Gintautas Labanauskas, Ieva Meidutė, Ramūnas Palšaitis 2012 9786094572593 Spausti čia
50. Tvarumo apskaita ir valdymo kontrolės sistema Jonas Žaptorius 2017 9786094579882 Spausti čia
51. Vadyba studentams Juozas Bivainis 2011 9789955289340 Spausti čia
52. Vadybos funkcijos ir priemonės Andrius Tamošiūnas 2013 9786094574382 Spausti čia
53. Vandens ruošimo chemija J. Jankauskas 2012 9786094572890 Spausti čia
54. Verslo derybos Aistė Mažeikienė, Kęstutis Peleckis 2011 9789955288411 Spausti čia
55. Verslo finansai: sistema, struktūra ir elementai Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vytautas Sūdžius, Vytautas Mackevičius 2008 9789955281641 Spausti čia
56. Verslo komunikacija ir derybos Kęstutis Peleckis, Aistė Mažeikienė, Valentina Peleckienė, Kęstutis Peleckis 2016 9786094574382 Spausti čia
57. Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika Romualdas Ginevičius, Virginija Grybaitė, Giedrė Lapinskienė, Kęstutis Peleckis 2016 9786094579615 Spausti čia
58. Verslo pagrindai Jolanta Paunksnienė, Jūratė Antanavičienė, Kęstutis Peleckis 2011 9789955288374 Spausti čia
59. Verslo procesų vertinimas ir informacinių technologijų rizikos valdymas Vida Davidavičienė 2012 9786094572067 Spausti čia
60. Gaisrinė sauga ir gelbėjimo darbai. I dalis
Vadovėlis
Mečislavas Griškevičius, Ritoldas Šukys, Petras Čyras 2007 9789955288985 Spausti čia
61. Gaisrinė sauga ir gelbėjimo darbai. I dalis
Vadovėlis
Mečislavas Griškevičius, Ritoldas Šukys, Petras Čyras 2007 9789955288985 Spausti čia
62. Ergonominio tyrimo metodikos ir jų taikymas. Mokomoji knyga Kazys Algirdas Kaminskas, Aušra Stankiuvienė 2017 9786094760310 Spausti čia