Reikalavimai straipsniams

  • Straipsniai mokslo darbų žurnalui Įžvalgos turi būti rengiami laikantis reikalavimų.
  • Straipsniai iki rugsėjo 30 d. siunčiami elektroniniu paštu, adresu izvalgos@utenos-kolegija.lt
  • Kartu su straipsniu turi būti pateikiama pasirašyta straipsnio autorių deklaracija.
  • Neatitinkantys kalbos kultūros (žodyno, žodžių darybos, gramatikos) normų ir mokslinio stiliaus (minties aiškumo ir paprastumo, tikslumo, glaustumo) reikalavimų, netvarkingai parengti straipsniai grąžinami autoriams be vertinimo.

Reikalavimai straipsniams: lietuvių kalba; in English

Straipsnio šablonas

Straipsnio autoriaus deklaracija