Renginiai

Parodos „Bendras Europos identitetas totalitarinių režimų kontekste“ pristatymas

2023-01-12 13:00 - 13:30
Maironio g. 7, Kolegijos biblioteka

Aprašymas

Ši paroda – tai bandymas per vieno šalies kampelio istoriją pažinti ne tik visos Lietuvos, bet ir Europos valstybių praeitį.

Totalitarinių režimų priespauda tapo bendru XX a. senojo žemyno skauduliu. Apmąstant šią temą, nuolat kyla klausimų, kodėl esama tam tikros atskirties tarp žemyno Rytų ir Vakarų, kodėl totalitarinė sovietinė priespauda dar nėra mūsų pačių ir kolegų Vakaruose tinkamai įvertinta? Į šiuos klausimus ir mėginama atsakyti naudojant Utenos kraštotyros muziejaus fonduose sukauptą medžiagą. Paroda parengta istorinių kontrastų principu, ją sudaro 5 dalys, atskleidžiančios pagrindinius Utenos krašto ir Lietuvos įvykius 1940–1965 m., kartkartėmis juos palyginant su gyvenimu už geležinės uždangos. Parodos dalys pasakoja ir gretina totalitarinių režimų patirtis šiomis temomis:

·         Padalinimas, lėmęs karą / karas, sutriuškinęs blogį;

·         Prievartinis karas / karas už laisvę;

·         Naujoji baudžiava / socialiai atsakinga Europa;

·         Naujoji vergija / žmogaus teisių Europa;

·         Vienui vieni / bendrai kartu.

Renginių kalendorius