utenos-kolegija.lt

Utenos kolegija ir Utenos regioninis profesinio rengimo centras pasirašė sutartį

Utenos kolegija ir Utenos regioninis profesinio rengimo centras pasirašė sutartį

Rengiant kvalifikuotus ir kompetentingus specialistus, reikalingus regiono darbo rinkai, ypač svarbi švietimo bei mokymo įstaigų, verslo ir kitų socialinių partnerių, savivaldos institucijų partnerystė bei bendrų veiklos krypčių numatymas. Utenos kolegija su įvairiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis jau yra pasirašiusi beveik 300 bendradarbiavimo sutarčių.

Spalio 22 d. bendradarbiavimo sutartimi buvo įtvirtinta dar viena reikšminga - Utenos kolegijos ir Utenos regioninio profesinio mokymo centro  -  partnerystė.

Šioje sutartyje numatyta gerinti specialistų profesinio paruošimo kokybę, naudojant abiejų institucijų patalpas, įrengimus bei metodinius išteklius, rengti bendrus renginius, įgyvendinti bendrus projektus, vykdyti tyrimus, dalintis dėstytojų ir mokytojų patirtimi.

Utenos kolegija ir Utenos regioninis profesinio rengimo centras taip pat numato kartu dalyvauti projektuose, skirtuose pažangių technologijų įsisavinimui, regiono plėtros harmonizavimui, švietimui imlios visuomenės ugdymui.

Kaip pastebėjo sutartį pasirašę Utenos kolegijos direktorius dr. R. Čepukas ir Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorius Z. Alekna, sutarties įgyvendinimas leis optimaliai naudoti turimas mokymo ir studijų materialines bazes, sutelks pedagoginį ir mokslinį potencialą bei išplės tęstinio mokymosi galimybes Utenos regione.