utenos-kolegija.lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsnio 2 dalimi ir 2020 m. spalio 10 d. Utenos kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-122 ,,Dėl Utenos kolegijos darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir Darbo tarybos rinkimų procedūrų", skelbiami Darbo tarybos rinkimai. Kviečiame Utenos kolegijos bendruomenę siūlyti kandidatus į Darbo tarybą.

Utenos kolegijos Darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis

Komisijos pirmininkas – Kompiuterinių sistemų tarnybos vadovas, Verslo ir technologijų fakulteto lektorius Juozas Urbanavičius.

Narės: Juridinio ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Kolegijos administratorė Grėtė Vaškelytė, Maisto ruošimo laboratorijos vedėja, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė Janina Nargelienė.

Kas gali būti kandidatai į Darbo tarybą? Reikalavimai kandidatams

Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su Kolegija trunka ilgiau kaip šešis mėnesius.

Kandidatais į Utenos kolegijos darbo tarybą negali būti Kolegijos direktorius ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai.

Reikalavimai kandidatams į Darbo tarybą: nepriekaištinga reputacija, nešališkumas, didelė patirtis, reikalinga individualiems ir kolektyviniams darbo teisinių santykių klausimams spręsti.

Kas gali siūlyti kandidatus? Kur pateikti siūlymus? Datos

Kandidatus į Darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija.

Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į Darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą laisva forma būti renkamam į Darbo tarybą (galimi siūlymo ir sutikimo pavyzdžiai pridedami).

Kandidatų siūlymus ir sutikimus nuo 2020 m. spalio 19 d. 8.00 val. iki 2020 m. lapkričio 10 d. 12.00 val. galima pateikti  Darbo tarybos rinkimų komisijos narei Janinai Nargelienei (12 kab., Maironio g. 7, Utena). Čia galima gauti informaciją dėl Darbo tarybos rinkimų bei turinčių balsavimo teisę darbuotojų ir galimų kandidatų sąrašo.

Utenos kolegijos bendruomenės pasiūlytų kandidatų sąrašas bus paskelbtas kolegijos svetainėje 2020 m. lapkričio 12 d.

2020 m. lapkričio 26 d. 10 val. kolegijos salėje (Utenio a. 2, Utena) bus organizuojami Utenos kolegijos Darbo tarybos rinkimai. Iš viso bus išrinkti 5 Utenos kolegijos Darbo tarybos nariai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Siūlymo ir sutikimo pavyzdžiai.

Informaciją pateikė

Utenos kolegijos Darbo tarybos rinkimų komisija