utenos-kolegija.lt

Vyksta tiesioginis priėmimas į Utenos kolegiją

Vyksta tiesioginis priėmimas į Utenos kolegiją
2020 m. tiesioginis priėmimas Utenos kolegijoje vyksta nuo gegužės 11 d. ir tęsis iki to laiko, kol bus užpildytos laisvos studijų vietos. Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas skiriami papildomi balai, kurie įskaičiuojami į minimalų stojamąjį konkursinį balą - 4,3. Papildomi balai skiriami už šiuos pasiekimus:

Eil. Nr.

Kriterijus

Kriterijaus vertė balais

1.       

Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą.

1

2.       

Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas.

1

3.       

Įgijusiems profesinę kvalifikaciją, susijusią su pasirinkta studijų programa pagal kitas nei 2 Taisyklių punkte nurodytas programas.

1

4.       

Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą.

1

5.       

Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (vertinami tik 10-12 (gimnazijos II-IV) klasėse gauti pažymėjimai).

1

6.       

Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą).

1

7.      

Vykdantiems žemės ūkio veiklas (taikoma stojantiesiems į Žemės ūkio technologijų studijų programą). Pateikiamas žemės ūkio valdos pažymėjimas stojančiojo vardu arba dokumentas, liudijantis ūkininko ūkio įregistravimą arba individualios veiklos pažyma žemės ūkio veiklai.

1

8.       

Vadovavusiems ar koordinavusiems sėkmingai užbaigtus  projektus, susijusius su pasirinkta studijų programa. Pateikiama įstaigos, organizacijos, kurioje vykdytas projektas, vadovo pasirašyta pažyma.

0,5

Dėl išsamios informacijos bei dokumentų pateikimo kreiptis į Dokumentų priėmimo tarnybą tel.: 8 687 82 516, 8 677 95 978; el. paštas priemimas@utenos-kolegija.lt
Priėmimo į Utenos kolegiją 2020 m. taisyklės čia.