utenos-kolegija.lt

Virtualus tarptautinis susitikimas

Virtualus tarptautinis susitikimas

Kolegijos veiklos karantino metu nesustoja: virtualioje erdvėje vyksta paskaitos, vykdomi tarptautiniai projektai. Tam naudojamos visos nuotolinio mokymosi galimybės, kurias teikia Elektroninio mokymosi centras.

Kovo 26 d. kolegija organizavo virtualų susitikimą su tarptautinio ERASMUS+ Strateginių partnerysčių projekto „Komunikacinių kompetencijų modelio verslo mentorių tinklo tobulinimui ir palaikymui vystymas ir pristatymas (DECCMEM)” (angl. „Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network”) partneriais.

Susitikime dalyvavo Utenos kolegijos, Rezekne Academy of Technologies (Latvija),  Bialystok University of Technology (Lenkija), Burgas Free University (Bulgarija), Eco-Institute of Friuli Venezia Giulia (Italija), Latvian Rural Advisory and Training Centre (Latvija) atstovai.

Diskusijoje buvo aptariami mokslinių straipsnių bei jungtinės monografijos parengimo darbai: tyrimo klausimynas, monografijos temos.