utenos-kolegija.lt

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Translinija" įsteigė dvi vardines stipendijas Utenos kolegijos studentams, pasiekusiems gerų studijų rezultatų, aktyviai dalyvaujantiems mokslo taikomojoje, meninėje  ir visuomeninėje veikloje.

2020 m. vasario 19 d. vyko Utenos kolegijos paraiškų vardinėms stipendijoms vertinti komisijos posėdis, kuriame vyko predendentų prašymų svarstymas.  Komisijos išrinktų pretendentų kandidatūroms pritarė stipendijų steigėja - UAB „Translinija“.

Atsižvelgiant į Komisijos nutarimą bei UAB ,,Translinija" pritarimą, Utenos kolegijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-52 vardinės stipendijos skirtos:

1. Medicinos fakulteto nuolatinių studijų DT-17 akademinės grupės studentui Domantui Mažonui;

2. Verslo ir technologijų fakulteto nuolatinių studijų MPT-18 akademinės grupės studentui Lukui Gražiui.