utenos-kolegija.lt

Kviečiame siūlyti kandidatus Metų nominacijoms

Kviečiame siūlyti kandidatus Metų nominacijoms

Utenos kolegijos bendruomenės bei visuomenės atstovams už reikšmingus nuopelnus Kolegijai yra teikiamos Metų nominacijos. Utenos kolegijos nominacijų skyrimo nuostatuose yra  nominacijų vertinimo kriterijai ir pačios nominacijos:

  • Metų dėstytojas;
  • Metų darbuotojas;
  • Metų studentas;
  • Metų absolventas;
  • Metų draugas;
  • Metų mokslo darbas;
  • Metų pasiekimas;
  • Metų renginys / įvykis;
  • Metų iniciatyva;
  • Metų savanoris / savanorystė.

Nominacijoms kandidatūras gali teikti Kolegijos taryba, Kolegijos akademinė taryba, Kolegijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Fakultetų dekanai, Kolegijoje veikiantys klubai ir organizacijos, katedros, studijų programų komitetai, Studentų atstovybė, akademinių grupių seniūnai. Paminėti subjektai gali pateikti tik vieną kandidatūrą vienai nominacijai. Kolegijos darbuotojai, norėdami pateikti kandidatūrą nominacijai, kreipiasi į išvardintus subjektus dėl inicijavimo teikti kandidatūras, o studentai - į Studentų atstovybę ar akademinių grupių seniūnus.

Teikti kandidatus nebūtina visoms išvardintoms nominacijoms arba, esant reikšmingiems pasiekimams kitose srityse, galima siūlyti naujas.

Teikiant kandidatūras reikia nurodyti kandidato vardą, pavardę, iniciatyvinės ar darbo grupės, klubo ar organizacijos pavadinimą ir kontaktus bei kas teikia kandidatūrą, už kokius nuopelnus ir pagrįsti jų svarbą.

Kandidatus Metų nominacijoms prašome Nominacijų vertinimo komisijai siūlyti el. p. nominacijos@utenos-kolegija.lt  iki 2020-01-31. Nominacijos bus įteiktos renginyje, skirtame Vasario 16-ajai paminėti (data, laikas ir vieta bus patikslinti).

Maloniai kviečiame aktyviai teikti nominantų kandidatūras.