utenos-kolegija.lt

Utenos kolegijos tarybos posėdis

2019 m. gruodžio 3 d. 38 kab. (Maironio g. 7, Utena) šaukiamas Utenos kolegijos tarybos posėdis.

Darbotvarkė

I dalis.  13.00 - 14.30 val.

Posėdžio pradžioje nauji Tarybos nariai pasirašo Tarybos nustatytos formos įsipareigojimą vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais bei sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir Kolegijos statuto nustatytas funkcijas

1. Dėl Tarybos sekretoriaus. Pranešėjas - Tarybos pirmininkas Valdas Trinkūnas.
2. Dėl Kolegijos projektinės veiklos krypčių ir rezultatų. Pranešėja - Projektų valdymo skyriaus vedėja Aurelija Pelenienė.
3. Dėl Utenos kolegijos tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos ir veiklos programos 2020 m. patvirtinimo. Pranešėjas - Tarybos pirmininkas Valdas Trinkūnas.
4. Dėl vardinių (verslo) stipendijų studentams steigimo - stipendijų skyrimo nuostatų parengimo. Pranešėjas - Tarybos pirmininkas Valdas Trinkūnas.

II dalis. 14.30 - 16.00 val.

Bendras Utenos kolegijos ir URPM centro tarybų posėdis 

1. Dėl studentų priėmimo į Utenos kolegiją ir moksleivių priėmimo į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą 2019 m. rezultatų. Pranešėjai - Studijų skyriaus vedėja Virgilija Titenienė; Utenos RPMC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Baltuškienė.
2. Dėl profesinio orientavimo, bendradarbiavimo su bendrojo lavinimo ir gimnazijų moksleiviais/mokytojais, su darbdaviais ir apskrities savivaldybėmis. Pranešėjai - Valdas Trinkūnas, Tarybos pirmininkas, dr. Raimundas Čepukas, Kolegijos direktorius, URPM centro direktorius Alekna Zenonas, Utenos raj. savivaldybės ŠSJRS vedėjas Romualdas Kraulišas, PPAR Utenos filialo direktorius Jurgis Dumbrava.

Utenos kolegijos tarybos informacija