utenos-kolegija.lt

Akademinės bendruomenės dėmesiui

2019 m. lapkričio 15 d. (penktadienį) 10.00 val. aktų salėje (Utenio a. 2) šaukiamas akademinės bendruomenės susirinkimas.

Pagal Utenos kolegijos tarybos narių kėlimo, rinkimo, skyrimo ir atšaukimo tvarką, patvirtintą Akademinės tarybos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. AT-3, susirinkimo metu bus renkamas Utenos kolegijos tarybos narys, priklausantis Kolegijos personalui. Susirinkime privalo dalyvauti pirmaeiles pareigas einantys dėstytojai ir kiti darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys mokslo ir studijų veikloje. Su dalyvaujančiųjų sąrašais galima susipažinti Kolegijos ir fakultetų administracijose. 

Susirinkimo dalyviai bus registruojami, tad kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Akademinė taryba.