utenos-kolegija.lt

Naujienos būsimiems pirmakursiams - ką bus galima studijuoti nemokamai?

Naujienos būsimiems pirmakursiams - ką bus galima studijuoti nemokamai?

Reikalingiausiems specialistams - nemokamos bakalauro studijos 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikimu Vyriausybė patvirtino preliminarius 2019 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas skaičius. Numatoma, kad šiemet valstybės lėšomis į aukštąsias mokyklas bus priimta 13 tūkst. pirmakursių: iš jų 7,7 tūkst. į universitetus, 5,3 tūkst. į kolegijas. Tai dešimtadaliu daugiau nei buvo priimta pernai.

Planuojant priėmimą į valstybės finansuojamas vietas atsižvelgiama į šalies ūkio poreikius, absolventų įsidarbinimo rodiklius, socialinių partnerių, darbdavių siūlymus. Atsižvelgiant į tai daugiausia valstybės finansuojamų vietų universitetuose ir kolegijose numatoma skirti matematikos, informatikos, fizinių, inžinerijos ir technologijos mokslų studijoms – nemokamai šiuos mokslus galės studijuoti 5555 būsimieji pirmakursiai.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius pranešė, kad jo vadovaujama ministerija iš vidinių resursų rems jaunuolių, pasirinkusių studijuoti informatikos, inžinerinių technologijų, matematikos ir gyvybės mokslus, bet negavusių valstybės finansavimo, studijas. Tokiu būdu šios studijos visiems taptų nemokamos.

„Valstybė nebegali blaškytis, kvalifikuotų specialistų, ypač informacinių technologijų ir šiuolaikines technologijas išmanančių inžinerijos profesionalų, trūkumas vienas ryškiausių yra jau dabar. „Infobalt“ ir „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, kitais metais Lietuvai trūks per 13 tūkstančių IT specialistų ir beveik 5 tūkstančių inžinierių. (...)“ - sakė V. Sinkevičius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus teigimu, Vyriausybė teisiškai įtvirtins galimybę ministerijoms papildomai finansuoti reikiamų specialybių studijas. „Visiškai pritariu, kad turi būti signalas ne tik šių metų laidos abiturientams, bet ir kitiems kviesti stoti į tas programas, kurių tikrai labai reikia šiuolaikinei Lietuvos moderniai pramonei, verslui. (...) Vyriausybė tvirtins aprašą, pagal kurį šakinės ministerijos turės galimybę pagal savo poreikį, matant, kokių specialistų trūksta, jeigu reikėtų prisidėti ir finansuoti studentus, kurie pasirinko tas programas“, - sakė A. Monkevičius.

Didėja nemokamų studijų galimybės Utenos kolegijoje

Šios naujienos yra labai palankios ir besiruošiantiems studijuoti Utenos kolegijoje. Kolegijos Verslo ir technologijų fakultete yra įgyvendinamos kelios  studijų krypčių grupių programos, į kurias valstybė didina finansuojamų vietų skaičių ar numato jų studijų rėmimą. Tai - Aplinkos apsaugos inžinerija (inžinerijos mokslai); Automatinio valdymo sistemos (inžinerijos mokslai); Informacinių sistemų inžinerija (informatikos mokslai), Maisto produktų technologija (technologijų mokslai) bei Aprangos technologijos (technologijų mokslai).

Kodėl verta rinktis šias specialybes? Lietuvos užimtumo tarnybos duomenimis, informatikos, technologijų ir inžinerijos specialistai yra paklausiausi tiek Utenos regione, tiek visoje Lietuvoje. Baigę šias studijas absolventai geriausiai įsidarbina bei gauna didžiausią užmokestį. Pastebėtina, kad Utenos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypčių studijų programų (Elektros inžinerija ir Automatinio valdymo sistemos) absolventai, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) duomenimis, uždirba daugiausiai iš visų šios krypties studijas 2018 m. kolegijas ir universitetus baigusių absolventų.

Tai lemia ir glaudus bei įvairiapusis Utenos kolegijos bendradarbiavimas su verslo ir gamybos įmonėmis, kuriose studentai atlieka praktiką, o vėliau ir įsidarbina. Darbdaviai daug prisideda prie studijų programų tobulinimo, išsako savo poreikį naujoms kurti, pvz., nauja studijų programa Aprangos technologijos buvo parengta įsiklausius į didžiausio Baltijos šalyse tekstilės ir trikotažo gamintojo – AB ,,Utenos trikotažas“ lūkesčius.

Parengta pagal BNS spaudos pranešimą.

Karjeros ir komunikacijos skyriaus specialistė Ramutė Kavoliūnienė