utenos-kolegija.lt

Seminaras įmonių specialistams apie oro taršos mažinimą

Seminaras įmonių specialistams apie oro taršos mažinimą

Balandžio 24 d. vyko Verslo ir technologijų fakulteto Inžinerijos ir technologijų katedros organizuotas seminaras ,,Dėl ES direktyvos dėl teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo taikymo”.

Į seminarą susirinko įmonių specialistai iš Utenos, Molėtų, Visagino, Zarasų  rajono savivaldybių, suinteresuoti išmetamų į orą teršalų emisijų mažinimo priemonių vidutinės galios kurą deginantiems įrenginiams taikymo. Seminare pranešimus skaitė kolegijos lektoriai: doc. dr. I. Jakštonienė, doc. dr. I. Pliopaitė Bataitienė, lekt. L. Jovaišienė, ir UAB „Enerstena group“ Mokslinių tyrimų ir vystymo centro direktorius doc. dr. K. Buinevičius.

Seminaro metu diskutuota įvairiais klausimais: nuo oro užterštumo problemų atsiradimo, Europos Sąjungos direktyvos reikalavimų analizės iki geros patirties mažinant teršalų, išmetamų į orą mažinimo priemonių taikymo.  Išklausę seminaro pranešimus, seminaro dalyviai gavo Utenos kolegijoje registruotus pažymėjimus.

Informaciją parengė Inžinerijos ir technologijų katedros Gražina Stasiulionienė