utenos-kolegija.lt

Studentų atlikti tyrimai pristatyti mokslinėje-praktinėje konferencijoje

Studentų atlikti tyrimai pristatyti mokslinėje-praktinėje konferencijoje

Balandžio 17 d. Utenos kolegijos AAI-16 gr., AAI-17 gr., ir MPT-18 gr., studentai dalyvavo Vilniaus kolegijos organizuotoje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2019. Studentai skaitė pranešimus pristatydami tiriamąsias veiklas.

Augustas Vilimas, AAI-17 gr. studentas, pristatė pranešimą Atliekų rūšiavimas ir tvarkymas Utenos rajone: gyventojų nuomonės tyrimas (vadovė doc. dr. I. Jakštonienė).  Šis tyrimas atliktas pagal projektą, finansuotą Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Tyrimą atliko AAI-16 gr. studentai bei dėstytojos doc. dr. Inga Jakštonienė ir lekt. Nijolė Rukštelienė. Augustas pasakojo, jog tyrimu siekta išsiaiškinti Utenos rajono gyventojų požiūrį į atliekų rūšiavimą, atliekų surinkimo organizavimo kokybę, komunalinių atliekų administravimo problemas bei skatinti Utenos rajono gyventojus rūšiuoti ir atsakingai tvarkyti atliekas.

Vilma Valančiūtė-Tonkevičienė, AAI-16 gr. studentė, skaitė  pranešimą Ekovairavimo pritaikymo galimybės ir potencialios aplinkosauginės naudos vertinimas  (vadovė dr. doc. I. Pliopaitė-Bataitienė). Vilma auditorijai papasakojo apie ekovairavimo saugumo, aplinkosauginę, finansinę ir socialinę naudą. Pranešime ji atskleidė ekovairavimo reikšmę, pabrėždama, kad  tai šiuolaikinis, greitas, sumanus ir atsakingas vairavimo būdas, padedantis taupyti degalus, tausoti automobilį bei saugiai pasiekti kelionės tikslą.

Lukas Gražys ir Vadim Lisunov, MPT-18 gr. studentai, pristatė tyrimą Jaunimo mitybos įpročių ypatumai (vadovė G. Stasiulionienė).  Studentai teigė, kad, Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, mūsų sveikata didžiąja dalimi priklauso nuo gyvensenos ir mitybos. Įvairių mokslinių tyrimų duomenimis, mitybos įpročiai net 25–30 proc. turi įtakos mūsų sveikatai. Tyrimo tikslas – įvertinti jaunimo žinias apie sveiką mitybą ir mitybos įpročius. Tyrimo metu buvo aiškintasi, ar jaunimas žino, kaip ženklinami sveikatai palankūs produktai, nuo ko priklauso maisto produkto „palankumas“,  kokia mityba yra sveika.

Pranešimų autoriai ir jų vadovės džiaugiasi puikiu renginiu ir dėkoja organizatoriams už bendradarbiavimą stiprinant ir plėtojant studentų mokslo tiriamąją veiklą.

Parengė doc. dr. I. Jakštonienė