utenos-kolegija.lt

Motyvacinis renginys ,,Verslo pusryčiai"

Motyvacinis renginys ,,Verslo pusryčiai"
Balandžio 18 d. Karjeros centre prasidėjo renginiai jauniems bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims pagal projektą ,,Verslo degustacija". Pirmajame motyvaciniame renginyje ,,Verslo pusryčiai" svečiavosi ir užsiėmimus vedė lektoriai Ignas Bakėjus ir Danguolė Kraskauskienė. Renginį moderavo Janina Sabaitė-Melnikovienė. 
 
Renginio akimirkos čia.
 
Projektas „Verslo degustacija“  (projekto Nr.  08.6.1-ESFA-V-911-20-0008) finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė - 2018-12-20 / 2020-06-20.