utenos-kolegija.lt

Išplėstinis Utenos kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos posėdis

Balandžio 26 d. 14.00 val. 36 kab., Maironio g. 7, Utena, šaukiamas išplėstinis Utenos kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Dėl priimamų Kolegijos savivaldos institucijų sprendimų poveikio studijų kokybei įvertinimo. Pranešėjai - Valdas Trinkūnas, Kolegijos tarybos pirmininkas, Rima Žarskutė, Kolegijos akademinės tarybos pirmininkė.

2. Dėl Utenos kolegijos strateginio veiklos plano 2019-2021 m. ir Utenos kolegijos veiklos programos 2019 m.  tvirtinimo. Pranešėjas - doc. dr. Čepukas, Kolegijos direktorius.

Utenos kolegijos taryba