utenos-kolegija.lt

Prasideda projekto ,,Verslo degustacija" renginiai

Prasideda projekto ,,Verslo degustacija" renginiai
Balandžio 18 d. Karjeros centre prasideda renginiai jauniems bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims pagal projektą ,,Verslo degustacija". Pirmajame motyvaciniame renginyje ,,Verslo pusryčiai" svečiuosis Ignas Bakėjus ir Danguolė Kraskauskienė.
 
Projektas „Verslo degustacija“  (projekto Nr.  08.6.1-ESFA-V-911-20-0008) finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė - 2018-12-20 / 2020-06-20.