Konsultacija telefonu: 8 389 51662
utenos-kolegija.lt

Skelbimas patalpų nuomai

VšĮ Utenos kolegija viešojo konkurso būdu išnuomoja negyvenamąsias bendro naudojimo patalpas, esančias adresu Maironio g. 18 (budinčios patalpos) 1 kv. m. ir Utenio a. 2 (holas) 1 kv. m., pardavimo automatų pastatymui ir eksploatavimui. Pradinis vieno kv. m. nuomos kaina – 20,00 Eur/1kv. m. Pradinis patalpų nuomos įnašas –120,00 Eur. Nuomos laikotarpiu veiklos pobūdis nekeičiamas. Konkurso dalyviai dokumentus dalyvauti konkurse paraišką pateikia užklijuotame voke su užrašu „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
 
1. Paraiška, kurioje nurodoma įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko pavadinimas (juridiniams asmenims), siūloma patalpų nuomos 1kv. m. kaina.
 
2. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijas, patvirtintas anspaudu ir įgalioto asmens parašu. Konkurso dalyviai iki konkurso (2019-04-24 d. 10.00 val.) turi pateikti konkurso organizatoriui kvitą apie sumokėtą pradinį (120,00 Eur) įnašą į Utenos kolegijos sąskaitą Nr. LT 96 7300 0100 0260 7628, AB Swedbank. Patalpų nuomos terminas 5 metai. Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos per 10 kalendorinių dienų (arba iki konkurso dienos) nuo jo paskelbimo spaudoje, adresu Maironio g. 7, Utena, 15 kab. Konkursas vyks 2019 m. balandžio 24 d. 10 00 val. Maironio g.7, Utena, 25 kab. posėdžių salė. Paraiškos forma ir kita papildoma informacija teikiama el. pašto adresu vp@utenos-kolegija.lt, tel. 8 389 51662, konkurso vykdymo sąlygos patalpintos kolegijos interneto svetainėje www.utenos-kolegija.lt/


Komisijos pirmininkas Vigandas Leleiva

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA