utenos-kolegija.lt

Ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai dalyvavo konferencijoje

Ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai dalyvavo konferencijoje

2019 m. kovo 29 d. Utenos kolegijos lektoriai, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai Rasa Bražulienė, Ramutė Narkūnienė, Rūta Puidokaitė-Savickienė, Viktoras Žemčiugovas bei Verslo ir technologijų fakulteto dekanė Vaida Bartkutė-Norkūnienė dalyvavo respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE“.

Konferenciją organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.

Konferencijos dalyvius ir svečius organizatorių vardu pasveikino Alytaus kolegijos direktorė Danutė Remeikienė. Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė. Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis skaitė pranešimą „Kaip technologijos keičia pasaulį“.

Konferencijos metu Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai pristatė atliktų tyrimų rezultatus, dalijosi patirtimi, aptarė makroekonominius rodiklius, mokesčių, studijų ir verslo aktualijas. Konferencijoje pranešimą Lietuvos atvykstamojo turizmo plėtros aspektai skaitė ir Utenos kolegijos docentė Ramutė Narkūnienė.

Konferencijos pranešėjų išsakytas mintis apibendrino, pateikė išvadas bei siūlymus Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė.

Per konferencijos pertrauką vyko visuotinis Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos narių susirinkimas, kurio metu pristatyti nauji asociacijos nariai, pateiktos metinės ataskaitos, organizuoti asociacijos prezidento, vyr. buhalterio ir revizoriaus rinkimai.

Informaciją parengė   Rūta Puidokaitė-Savickienė

Konferencijos akimirkos