utenos-kolegija.lt

Seminaras ,,ES direktyvos dėl teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo taikymo”

Kviečiame į seminarą ,,ES direktyvos dėl teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo taikymo”.

Lektoriai:  doc. dr. I. Jakštonienė, Utenos kolegija; doc. dr. I. Pliopaitė-Bataitienė, Utenos kolegija;   lekt. L. Jovaišienė, Utenos kolegija; doc. dr. K. Buinevičius, UAB „Enerstena group“.

Seminaras vyks: 2019 m. balandžio mėn. 24 d.

Seminaro trukmė:  9:00-17:00 val.

Seminaro mokestis: 80 Eur asmeniui.

Vieta: Maironio g. 18-505 aud., Utena.

Seminaro temos:

  1. Oro užterštumas-problema, kuri turi rūpėti visuomenei
  2. Radioaktyvios taršos atsiradimo galimybės biokurą naudojančiose katilinėse
  3. Paraiškų taršos leidimams gauti/pakeisti rengimo bei leidimo sąlygų aplinkos oro taršos valdymui nustatymo ypatumai
  4. Reikalavimai išmetamų teršalų stebėsenai, apskaitai bei informacijos visuomenei ir Europos Komisijai teikimui
  5. Ūkio subjektų priežiūra, administracinės poveikio priemonės ir jų taikymas  
  6. Įmonės UAB „Enerstena group“ geroji patirtis  ir teršalų emisijų mažinimo priemonės vidutinės galios kurą deginantiems įrenginiams (teršalų susidarymas degimo procesuose, NOx emisijų mažinimas, kietųjų dalelių emisijų mažinimas, SO2 emisijų mažinimas).

Registracija: http://tiny.cc/8qtg4y   

Po seminaro bus išduodami kolegijoje registruoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.