utenos-kolegija.lt

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su transporto ir logistikos įmonėmis

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su transporto ir logistikos įmonėmis

Kovo 21 d. Utenos kolegijoje vyko susitikimas-diskusija su transporto ir logistikos įmonių vadovais bei atstovais ir bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas.

Susitikime dalyvavo UAB ,,Utenos autobusų parkas“ generalinis direktorius Vidas Žvinys, UAB ,,Transvilka“ direktorė Ramutė Udrienė, A. Trinkūno agroserviso ,,Agrenta“ savininkas Algis Trinkūnas, UAB ,,Forza“ atstovas Edgaras Kairys, kolegijos direktorius doc. dr. Raimundas Čepukas, Verslo ir technologijų fakulteto dekanė doc. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Verslo ir viešosios vadybos katedros vedėja Rūta Puidokaitė-Savickienė, Transporto verslo studijų programos komiteto pirmininkė Jūratė Aksomitienė ir Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja Vaida Steponėnienė.

Kolegijos direktorius doc. dr. R. Čepukas pastebėjo, kad įmonių aukštosios mokyklos bendradarbiavimas gali ir turi būti abipusiai naudingas. Vienas tokių bendradarbiavimo pavyzdžių - ,,gyvieji projektai“, kada pati įmonė pasiūlo integruotą probleminę užduotį, kurią studentas atlieka padedamas įmonės darbuotojų ir dėstytojų. Užduoties sprendimas, tyrimo rezultatai panaudojami įmonės veiklai tobulinti. Taip pat direktorius atkreipė dėmesį į bendrų renginių galimybę, pasidalinant tarptautine patirtimi.

Apie kolegijos patirtį dalyvaujant ,,gyvuosiuose projektuose" ir numatomą jos taikymą kalbėjo dekanė doc. dr. V. Bartkutė-Norkūnienė.

Transporto verslo studijų programos komiteto pirmininkė J. Aksomitienė svečiams papasakojo apie studijų programos ypatumus, atkreipdama dėmesį, kad ji yra puikiai įvertinta tarptautinių ekspertų ir atitinka Europos darbo rinkos reikalavimus. Taip pat ji trumpai pristatė tyrimo ,,Darbuotojų kompetencijų atitiktis darbdavių lūkesčiams transporto ir logistikos įmonėse“, kuris parodė, kad darbdaviai laukia specialistų, gerai mokančių užsienio kalbą, naudotis informacinėmis technologijomis ir, svarbiausia, - gebančių savarankiškai priimti sprendimus.

Tam pritarė ir susitikime dalyvavę transporto ir logistikos įmonių vadovai bei atstovai. Jie pabrėžė, kad transporto vadybininkas turi matyti visumą,  gebėti planuoti ir skaitmenizuoti procesus, ieškant optimalaus varianto. UAB ,,Transvilka“ direktorė R. Udrienė ir UAB ,,Utenos autobusų parkas“ direktorius V. Žvinys prisiminė pavyzdžių, kaip kolegijos studentai, gerai užsirekomendavę praktikos metu, lieka įmonėje dirbti.

Susitikimas-diskusija baigėsi bendradarbiavimo sutarčių tarp Utenos kolegijos ir UAB ,,Utenos autobusų parkas“, UAB ,,Transvilka“, A. Trinkūno agroserviso ,,Agrenta“ ir UAB ,,Forza“ pasirašymu. Jose numatytos studentų praktikos, įmonės atstovų darbas kvalifikavimo komisijose, jų pasiūlymų integravimas tobulinant studijų programas, numatant kursinių ir baigiamųjų darbų temas, dalyvavimas bendruose tyrimuose, projektuose, konferencijose ir kita veikla.

Karjeros ir komunikacijos skyriaus specialistė Ramutė Kavoliūnienė

Juozo Urbanavičiaus nuotraukos