utenos-kolegija.lt

UTENOS KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDIS

Kovo 14 d. 14.00 val.  25 kab. (Maironio g. 7, Utena) šaukiamas Tarybos posėdis.
Darbotvarkė:

1. Dėl LR ŠMM atlikto Utenos kolegijos vidaus audito ataskaitos ir rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano 12-13 punkto vykdymo pažangos ataskaitos patikslinimo. Pranešėjas doc. dr. Raimundas Čepukas, Kolegijos direktorius.

2. Dėl Kolegijos  metinės pajamų ir išlaidų sąmatos 2019 m.  Pranešėja - Jurgita Banytė-Pilkauskienė, Kolegijos vyriausioji buhalterė

3. Dėl  Kolegijos absolventų, baigusių studijas 2017 ir 2018 m., įsidarbinimo rezultatų. Pranešėja - Vaida Steponėnienė, Kolegijos Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja.

4Dėl Kolegijos veiklos ataskaitos už 2017-2018 m. m.  Pranešėjas doc. dr. Raimundas Čepukas, Kolegijos direktorius.

5. Einamieji klausimai: Kolegijos veiklos strategijos rengimas 2019-2021 m., išplėstinio posėdžio su Akademine taryba organizavimas, forumo su socialiniais partneriais, orientuojantis į regiono socialines ir ekonomines aktualijas, organizavimas.