utenos-kolegija.lt
Savanorių mokymai

2019 m. vasario 18-22 d. vyko mokymai savanoriams, kurie ketina talkinti Utenos kolegijoje vykdant projektą „Nauji gebėjimai- naujos galimybės“. Savanorius mokė Alina Plistkova, pati turinti nemažą savanoriškos veiklos patirtį. Savanoriai ne tik mokėsi, bet ir apsilankė kitose savanorišką veiklą vykdančiose organizacijose – bendravo su ,,Eurodesk” atstovais, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas” biure diskutavo apie veiklos prasmę ir įgyjamą patirtį.

Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0007 finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.