utenos-kolegija.lt

Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje

2018 m. gruodžio 5 d. Elektroninio mokymo centro vadovė dr. Jūratė Urbonienė dalyvavo Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos (NDMA) organizuotoje tarptautinėje konferencijoje ALTA’2018 „Pažangios mokymosi technologijos ir aplikacijos. Žaidybinimas švietime“. Konferencijos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius. Konferencijos metu mokslininkai, studijų ekspertai, verslo bei valstybės ir švietimo institucijų atstovai pristatė naujus metodinius, technologinius sprendimus ir aktualius nacionalinius bei tarptautinius projektus, skirtus švietimo sistemai. Pagrindinis konferencijos akcentas buvo virtualios bei papildytos realybės, modernių technologijų, aplikacijų naudojimas mokymosi procese, elektroninis mokymasis ir įvairūs žaidybinimo elementai mokymosi eigoje.

Po konferencijos taip pat vyko NDMA narių, kurių tarpe yra ir kolegija, ataskaitinis susirinkimas.

Daugiau informacijos galima rasti: https://ndma.lt/alta2018/