utenos-kolegija.lt

Išrinktas Utenos kolegijos direktorius

Išrinktas Utenos kolegijos direktorius

2018 m. spalio 5 d. VšĮ Utenos kolegijos taryba uždaro posėdžio metu slaptu balsavimu išrinko naują Kolegijos direktorių.

Konkurse VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti dalyvavo du kandidatai: dr. Raimundas Čepukas, Kolegijos Medicinos fakulteto dekanas, laikinai vykdęs Kolegijos direktoriaus funkcijas, ir dr. Feliksas Petrauskas, Verslo ir technologijų fakulteto docentas.

Utenos kolegijos tarybos sprendimu penkerių metų kadencijai išrinktas dr. Raimundas Čepukas.

Išrinktasis Kolegijos vadovas turi ilgametę pedagoginę ir vadybinę patirtį: 1983 m. savo profesinės veiklos kelią pradėjo kaip mokytojas, vėliau vadovavo Tauragnų vidurinei mokyklai, buvo Utenos apskrities Viršininko administracijos Švietimo departamento viršininkas. Daugiau nei du dešimtmečius dr. Raimundo Čepuko veikla susijusi su Utenos kolegija: nuo 1997 m. iki 2008 m. jis buvo Medicinos fakulteto prodekanas, o 2008 m. paskirtas į Medicinos fakulteto dekano pareigas, kurias ėjo iki išrenkant Kolegijos direktoriumi. 2005 m. apgynęs daktaro disertaciją įgijo Socialinių mokslų srities Edukologijos mokslų krypties daktaro laipsnį ir nuo tų pačių metų yra Medicinos fakulteto docentas. 2011-2018 m. buvo Utenos kolegijos akademinės tarybos pirmininkas.

Naujasis Kolegijos direktorius pažymėjo, jog savo darbe vadovausis skaidrumo, akademiškumo, atvirumo, tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos principais, o svarbiausias jo siekis  - kad kiekvienas bendruomenės narys jaustųsi ir būtų Kolegijos šeimininkas.

Dr. Raimundas Čepukas Utenos kolegijos direktoriaus  pareigas pradėjo eiti nuo š. m. spalio 10 d.