utenos-kolegija.lt

Tarp Utenos r. meno ir kultūros premijos laureatų - kolegijos dėstytoja ir absolventas

Tarp Utenos r. meno ir kultūros premijos laureatų - kolegijos dėstytoja ir absolventas

Rugsėjo 7 d. Utenos kultūros centre buvo įteiktos 2018 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos. Premija už reikšmingą kūrybą Lietuvos istorijos tematika ir tautinės savimonės ugdymą buvo skirta kolegijos dėstytojai, dailininkei Laimai Kriukelienei.

Visą savo laisvą nuo pedagoginio darbo laiką L. Kriukelienė skiria kūrybiniams ieškojimams: molbertinei ir sieninei tapybai, grafikai, erdvinėms kompozicijoms, parodų organizavimui, plenerams, tęstinėms dailės studijoms. Daugiau negu per trisdešimt kūrybinio darbo metų ji dešimtyse grupinių dailės parodų Utenoje, Zarasuose, Vilniuje, Kaune įvairiuose Lietuvos muziejuose, galerijose bei surengė daugybę autorinių kūrybos darbų parodų.

Bendros parodos:

 • tapybos paroda kartu su studentais Parlamento galerijoje (2003 m.),
 • Pedagogų profesinės raidos centre Vilniuje (1999 m.),
 • kartu su kitais Lietuvos dailininkais dalyvavimas parodose – konkursuose „Lietuvos laikas“, „Lietuvos tūkstantmetis“ ir „Lietuvos sakmė“ Radvilų rūmuose ( 2007 m., 2009 m., 2011 m.),
 • dalyvavimas parodoje, skirtoje Žalgirio mūšio 600 metų Jubiliejui, galerijoje „Arka“ (2010 m.),
 • dalyvavimas Lietuvos dailininkų kūrybos parodoje „ATGIMIMAS“, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės dienai – Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai  - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (2015 m.), (Kaunas),
 • dalyvavimas jubiliejinėje kūrybos parodoje „Dusetų galerijai – 20“, 2015 m.,
 • dalyvavimas kūrybos parodoje „Žirgas dailėje“ (Dusetos) (2016 – 2018 m.),
 • dalyvavimas kasmetinėse Utenos dailininkų kūrybos parodose (2015 – 2018 m.),
 • dalyvavimas dailininkų grupės „Individualistai“ kūrybos parodoje Utenos kultūros centre (2017 m.),
 • dalyvavimas dailininkų grupės „Individualistai“ kūrybos parodoje Dusetų kultūros centro Dailės galerijoje ( 2017 m),
 • dalyvavimas dailininkų grupės „Individualistai“ kūrybos parodoje Gariūnų Verslo parko dailės galerijoje (Vilnius), 2018 m.

Autorinės parodos:

 • kūrybos paroda „Lietuvos istorija drobėse“ Vilniaus Rotušėje (2017 m.),
 • tapybos paroda „Žalgirio mūšiui – 600 metų“ Parlamento galerijoje (2010 m),
 • kūrybos paroda „Lietuvos istorija drobėje“ Zarasų krašto muziejuje (2012 m.),
 • kūrybos paroda „Lietuvos istorija drobėje“ Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (2013 – 2014 m., 2016 – 2017 m., 2018 m.),
 • kūrybos paroda „Lietuvos istorija drobėse“ Kauno įgulos karininkų ramovėje (2014 m.),
 • kūrybos paroda „Lietuvos istorija drobėse“ Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje“ (2014 m.),
 • kūrybos paroda „Lietuvos istorija drobėse“ Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (2014 m.),
 • kūrybos paroda Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre (1998 m.),
 • kūrybos paroda Utenos kraštotyros muziejuje (2005 m.),
 • Utenos kraštotyros muziejuje kūrybos paroda „Lietuvos istorija drobėse“ (2015 m., 2018 m.),
 • Utenos kolegijoje (dvidešimt kartų),
 • Utenos rajono savivaldybėje (du kartus),
 • Utenos kultūros centre (du kartus) ir kt.

Tapyba istorine tematika:

Pastarąjį dešimtmetį didžiausią kūrybinio laiko dalį dailininkė skiria didelio formato drobių Lietuvos istorijos tema tapybai ir yra nutapiusi per 40 paveikslų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės tema.

 • Reikšmingiausi iš jų: “LDK I-jo Statuto priėmimas“, „Kunigaikščių žaidimas – Lietuvos laikas“, „Lietuvos dienoraštis“, „Senąjį sodžių prisiminus“, „Kunigaikščiai“, „Žalgirio mūšis“, „Oršos mūšis“, „Karaliaus Mindaugo krikštas“, „Karalienė Morta“, „Barbora Radvilaitė“, „Birutė“, „Kunigaikštienė Sofija Vytautaitė“, „Karalius Mindaugas“, „Ona Danutė“, „Miklausė“ ir kt.
 • 2013 m. sukūrė dešimties paveikslų (iliustracijų) ciklą „Aisčiai“ . Šie paveikslai – iliustracijos sukurtos, bendradarbiaujant kartu su archeologu, istoriku, akad. prof. dr. Eugenijumi Jovaiša.
 • 2014 m. sukūrė šešias iliustracijas akad. prof. dr. Eugenijaus Jovaišos monografijai „Aisčiai. Raida“.
 • 2015 m. sukūrė trisdešimt iliustracijų akad. prof. dr. Eugenijaus Jovaišos mokslo populiarinimo leidiniui „Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia“. Leidinys publikuotas 2016 metais.
 • 2016 m. penki kūriniai: „Žalgirio mūšis“, „Kunigaikščių žaidimas – Lietuvos laikas“, „Karaliaus Mindaugo krikštas“, „Karalienė Morta“ ir „Karalius Mindaugas“ publikuoti fotomenininko ir dailininko Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III- iame tome.

Dailininkė L. Kriukelienė apie savo kūrybą:

,,Tapyti Lietuvos istoriją jaučiu neblėstantį poreikį ir matau tame didžiulę prasmę. Kas gali būti šventesnio ir tauresnio už meilę savo gimtajam kraštui? Geras jausmas užlieja širdį, kai pastebiu, kad nutapytas paveikslas istorine tema nepalieka abejingu jauno ar vyresnio žmogaus, besidominčio savo krašto praeitimi. Ypač džiaugiuosi, kada kūriniai istorine tema sudomina šiandieninį jaunimą. Įtaigus istorine tema sukurtas paveikslas jauno žmogaus samprotavimuose palieka ryškų pėdsaką. Tokiame kūrinyje jis ieško savo tapatybės, didžiuojasi tautos istoriniais herojais, jaučiasi tikru šios šalies gyventoju...Prasminga savo darbais tiesti savo vaikams ir anūkams šviesius takus į Lietuvos tapatybės išsaugojimą. Kūryba man – tai gyvenimo pilnatvė, džiaugsmas, o taip pat minčių, idėjų bei ieškojimų įprasminimas. Manau, kad dienos šviesą ateityje išvys dar ne vienas paveikslas, įkvėptas garbingos mūsų tautos istorijos".

Tarp laureatų - ir Utenos kolegijos absolventas, VšĮ ,,Taip kitaip" vadovas Tomas Karklinis, premijuotas už tarpdisciplininio meno iniciatyvas ir atviros kūrybinės erdvės sukūrimą.

Nuoširdžiai sveikiname laureatus, džiaugiamės jų pasiekimais ir linkime neblėstančio įkvėpimo, prasmingų iniciatyvų ir kūrybos džiaugsmo!

Apdovanojimų ceremonijos nuotraukos čia.