utenos-kolegija.lt

Sutarčių su pakviestaisiais po II etapo sudarymas Utenos kolegijoje vyksta nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d. iki 2018 m. rugpjūčio 9 d.

Sutarčių pasirašymas  rugpjūčio 8-9 dienomis

Adresas: Maironio g. 7, 15 kab. I aukštas, Utena

Darbo laikas:nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Registracijos įmoka 35 Eur  sumokamas AB bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, sąskaitos Nr. LT96 7300 0100 0260 7628. (Įmokos gavėjas – Utenos kolegija, įmonės kodas 111965850, įmokos pavadinimas – Registracijos įmoka, Mokėtojo asmens kodas – įrašyti stojančiojo vardą, pavardę ir asmens kodą).Sumokėto mokesčio kvitas turi būti pateikiamas Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai. Mokant internetu reikia atsispausdinti įvykdyto mokėjimo pranešimą ir įteikti Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai.

Atsiėmus prašymą, dokumentus arba neįstojusiems registracijos įmoka negrąžinama.

Pakviestieji studijuoti, eidami pasirašyti studijų sutarties, privalo su savimi turėti šiuos

dokumentus:

  1. Asmens dokumentas ir jo kopija;
  2. Brandos atestatas ir jo priedas (arba kitas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas) ir jų kopijos;
  3. Viena nuotrauka (3 × 4 cm);
  4. Registracijos įmokos kvitas (registracijos mokestis 35 Eur) arba dokumentų kopijos, įrodančios teisę į lengvatą;
  5. Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde) ir jo kopija;
  6. Pažyma apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus ir metinius pažymius, ir jos kopija;
  7. Profesinį arba aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  8. Priimtieji į Kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų vietas, pirmą studijų kainą (už pirmą semestrą) turi sumokėti iki studijų sutarties pasirašymo, pateikiant mokėjimo kvitą;
  9. Įgaliotieji asmenys, registruojantys stojančiųjų dokumentus, privalo turėti įgaliojimą, patvirtintą notaro. Įgaliotasis asmuo privalo turėti savo asmens dokumentą ir jo kopiją. 

Dokumentų kopijos daromos ir sumokėti registracijos mokestį galima Kolegijoje (11 kabinetas).

Priimtieji į Kolegijos valstybės nefinansuojamas vietas, pirmą studijų kainą (už pirmą semestrą) turi sumokėti iki studijų sutarties pasirašymo, pateikiant mokėjimo kvitą.

Sumokėti pirmojo semestro studijų mokestį galima Kolegijos buhalterijoje (27 kab., II aukštas).

Esant klausimams skambinkite: 868782516 , 867795978