utenos-kolegija.lt

Utenos kolegijos direktorius išrinktas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos Prezidentu

Utenos kolegijos direktorius išrinktas Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos Prezidentu

Rugsėjo 29 d. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) posėdyje, surengtame Klaipėdos aukštojoje jūreivystės mokykloje,  vyko Konferencijos Prezidento rinkimai. Pirmą kartą LKDK Prezidentu išrinktas regioninės kolegijos direktorius.

Į šias pareigas buvo pasiūlyti du kandidatai - Utenos kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas ir Kauno technikos kolegijos direktorius Nerijus Varnas. Po slapto balsavimo paaiškėjo, kad naujuoju Prezidentu išrinktas prof. dr. Gintautas Bužinskas, pakeitęs šias pareigas ėjusį Klaipėdos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorių prof. dr. Viktorą Senčilą.

Prof. dr. Gintautas Bužinskas yra baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, Maskvos M. Lomonosovo universiteto Teisės fakulteto aspirantūrą, turi sukaupęs įvairios patirties: dirbo Vilniaus universitete akademinį ir vadybinį darbą, stažavosi Heidelbergo universitete (Vokietija), 2004-2006 m. buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Nuo 2008 m. kovo 18 d. eina Utenos kolegijos direktoriaus pareigas. Dr. Gintautas Bužinskas yra Utenos kolegijos ir M. Romerio universiteto profesorius, kelių vadovėlių autorius ir bendraautorius, monografijos "Darbo ginčai: teorija ir praktika" autorius, knygos ,,Utenos kolegija. Laikmečio žingsniai" bendraautorius.

Naujojo LKDK Prezidento prof. dr. Gintauto Bužinsko teigimu, šios garbingos pareigos yra labai didelis ne tik jo asmens, bet ir Utenos kolegijos veiklos įvertinimas. ,,Pasinaudodamas savo vadybine, teisine, akademine, moksline ir politine patirtimi stengsiuosi stiprinti koleginį sektorių, plėtoti bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, sprendžiant kolegijų, ypač regioninių, atsižvelgant į jų specifiką,  problemas", - sakė prof. dr. Gintautas Bužinskas.

LKDK Viceprezidente tapo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos direktorė Daiva Daugvilienė, nariais - Klaipėdos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius prof. dr. Viktoras Senčila, Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas ir Kauno technikos kolegijos direktorius Nerijus Varnas.

***

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija buvo įkurta 2002 m. birželio 5 d. LKDK šiuo metu vienija 22 narius (12 valstybinių kolegijų ir 10 nevalstybinių kolegijų direktorių). LKDK Prezidiumas yra kolegialus Konferencijos valdymo organas, kuris atlieka LKDK valdymo funkciją tarp LKDK narių susirinkimų, ir kurį sudaro LKDK Prezidentas, Viceprezidentas ir trys nariai, renkami 3 metų kadencijai visų LKDK narių balsų dauguma slaptu balsavimu.

Konferencija koordinuoja kolegijų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su centrinės ir vietos valdžios ir valdymo institucijomis ir yra kompetentinga aukštųjų koleginių studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionaliojo meno, politikos klausimais.