utenos-kolegija.lt

Naujo bendradarbiavimo pradžia su Rokiškio krašo muziejumi

Naujo bendradarbiavimo pradžia su Rokiškio krašo muziejumi

Lapkričio 10 dieną doc. dr. Jurgita Daubarienė kartu su praktikų vadove Vilma Andrašiene lankėsi Rokiškio dvare įsikūrusiame Rokiškio krašto muziejuje. Su muziejaus direktore Nijole Šniokiene  buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės. Šiais mokslo metais planuojama, jog Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos studentas atliks baigiamąją praktiką bei rengs baigiamąjį darbą, susijusį su Rokiškio dvaru. Direktorei buvo pristatyta Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos baigiamosios praktikos programa, aptarta studento baigiamojo darbo tematika bei užsakomojo tyrimo kryptys.

Rokiškio krašto muziejaus direktorė plačiau papasakojo apie muziejaus veiklą, teikiamas paslaugas, edukacines šventines programas. Gidė pravedė trumpą ekskursiją po Rokiškio dvarą, aprodė vienintelę Lietuvoje prakartėlių parodą bei Liongino Šepkos drožinių ekspoziciją.

Vizito metu susitikome su muziejaus Istorijos skyriaus vedėju Giedriumi Kujeliu, kurio dėka ir buvome pakviestos į dvarą bei užmezgėme ryšius su šia įstaiga. Mus sužavėjo darbuotojų šiltumas ir paprastumas, meilė savo darbui bei Rokiškio kraštui.

Parengė doc. dr. Jurgita Daubarienė