utenos-kolegija.lt

Naudingas vizitas Lenkijoje

Naudingas vizitas Lenkijoje

Lapkričio 7-9 d. Verslo ir technologijų fakulteto docentė dr. Rūta Meištė  ir Verslo ir vadybos katedros vedėja lektorė Rūta Puidokaitė- Savickienė  pagal Erasmus+ mobilumo programą skaitė paskaitas popiežiaus Jono Pauliaus II aukštojoje valstybinėje mokykloje, esančioje Bialoje Podlaskoje, Lenkijoje.

Dėstytojos Rūta Puidokaitė - Savickienė ir doc. dr. Rūta Meištė  pristatė Utenos kolegiją studentams ir dėstytojams, skaitė paskaitas trečio kurso Vadybos (bakalauro) ir antro kurso Ekonomikos (magistrantūros) studijų programų studentams. Studentai aktyviai dalyvavo paskaitose, atsakinėjo į klausimus, atliko dėstytojų pateiktas praktines užduotis, domėjosi Lietuva.

Verslo ir vadybos katedros vedėja Rūta Puidokaitė - Savickienė ir doc. dr. Rūta Meištė  susitiko  su popiežiaus Jono Pauliaus II aukštosios valstybinės mokyklos administracijos atstovais ir dėstytojais. Šiltas ir naudingas bendravimas vyko su Vadybos katedros vedėja dr. Magdalena Zwolinska-Ligaj. Susitikimo metu kalbėta apie vykdomas studijų programas abejose mokymo institucijose, aptartos dėstytojų ir studentų Erasmus+ mobilumo bei bendradarbiavimo galimybės, atliekant mokslinius tyrimus, dalyvaujant konferencijose, publikuojant straipsnius mokyklos moksliniuose žurnaluose, vykdant projektus ir pan.

Vizito metu Utenos kolegijos atstovės susitiko ir su šios aukštosios mokyklos rektoriumi prof. habil. dr. Jozef Bergier. Susitikimo metu rektorius ypač domėjosi Utenos kolegijos vykdomomis studijų programomis, moksline veikla, straipsnių publikavimu, vykdomais tyrimais, kitomis bendradarbiavimo galimybėmis.

Susitikimus organizavo, aprodė fakultetus, mokslinius institutus, prieš savaitę atidarytą modernią biblioteką mokyklos Erasmus+ koordinatorė Agnieszka Monika Kaliszuk.

Pastebėjome daug panašumų tarp abiejų mokymo institucijų. Popiežiaus Jono Pauliaus II aukštoji valstybinė mokykla Bialoje Podlaskoje Lenkijoje įkurta 2000 m. rugpjūčio 1 d. Aukštojoje mokykloje yra du fakultetai: Ekonomikos ir technikos mokslų bei Medicinos ir socialinių mokslų. Šiuo metu mokykloje realizuojama 17 studijų programų (bakalauro ir magistrantūros) ir siūloma 50 specializacijų. Ši aukštoji mokykla yra dinamiškai besivystanti, turi reikalingą materialinę bazę studijoms bei neseniai įkurtus modernius mokslinius institutus moksliniams tyrimams.

Parengė Verslo ir vadybos katedros vedėja Rūta Puidokaitė-Savickienė

Nuotraukoje R. Puidokaitė-Savickienė ir doc. dr. R. Meištė su rektoriumi prof. habil. dr. J. Bergier

Daugiau vizito akimirkų čia.