utenos-kolegija.lt

Seminaras internetu Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Eco-inovacijos LT+“ pareiškėjams

2017 m. rugsėjo 28 d. (ketvirtadienis) seminaras bus tiesiogiai transliuojamas internetu. http://lvpa.lt/lt/renginiai/472

Seminaro tema susijusi su Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemone „Eco-inovacijos LT+“, sukurta pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą. Priemonės projektai yra finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Seminaro programa

08.30 – 9.00

Dalyvių registracija, sutikimo kava.

9.00 – 10.15

Priemonės pristatymas. Klausimai ir atsakymai.

 

LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Kristina Bružienė,
LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė

 

10.15-10.30

Kavos pertrauka

10.30 – 11.15

Pagrindiniai valstybės pagalbos reikalavimai. Klausimai ir atsakymai.

 

LVPA Projektų ekspertų skyriaus vedėjas Ignas Paukštys

 

11.15–11.45

Paraiškos teikimas per Duomenų mainų svetainę (DMS). Klausimai ir atsakymai.

 

LVPA Informacinių technologijų paslaugų skyriaus vedėjas Vaidotas Šulskis

11.45–12.15

Bendri klausimai – atsakymai, konsultacijos.

 

Plačiau apie priemonę „Eco-inovacijos LT+“

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-projektams-finansuoi-pagal-priemone-eco-inovacijos-lt